Witteveen+Bos

Ingenieurs en adviseurs bij Witteveen+Bos zijn intrinsiek gedreven om complexe vraagstukken op te lossen en de maatschappij vooruit te helpen. De energietransitie, klimaatadaptatie, overstromingsproblematiek, gezonde steden, circulaire economie en grootschalige vervanging van infrastructuur zijn voorbeelden van grote opgaven waaraan wij kunnen bijdragen. Witteveen+Bos adviseert en helpt opdrachtgevers bij het maken van de goede keuzes. In de kern draait ons werk om kennis: de juiste kennis bij elkaar brengen om deze opgaven duurzaam op te lossen. Maatschappelijke opgaven duurzaam oplossen

Onze opdrachtgevers staan voor grote uitdagingen in hun streven naar het bouwen van leefbare en veilige steden, die goed bereikbaar zijn, met voldoende en schoon drinkwater en een duurzame energievoorziening. Steden en dorpen waar het prettig wonen en werken is en waar bedrijven duurzaam produceren. Wij adviseren en helpen hen om de juiste keuzes te maken en de vraagstukken op te lossen.

Opdrachtgevers en markten

Wereldwijd schakelen zowel private als publieke partijen Witteveen+Bos in bij de opgaven waarvoor zij staan. Wij adviseren aannemers, ingenieurs- en architectenbureaus, energie- en drinkwaterbedrijven, spoor- en havenautoriteiten en de industrie. In de publieke sector werken wij voor de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. De vraagstukken waaraan wij werken betreffen de hele keten van beleid en ontwerp tot contractering en uitvoeringsbegeleiding. Witteveen+Bos streeft naar duurzame relaties met haar opdrachtgevers, zodat we ons zo goed mogelijk in de behoeften en verwachtingen van onze opdrachtgevers kunnen verplaatsen en maximale toegevoegde waarde kunnen leveren in 4 sectoren:

Arjen van Nieuwen-huijzen

Iedereen op de campus

Zie wie er verder op de campus is: