Stichting TKI Agri&Food

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) coördineert de totstandkoming van de Kennis -en Innovatieagenda van Topsector Agri & Food, verzorgt de onderzoeksprogrammering en adviseert het Topteam Agri & Food over te maken afspraken met de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

Voor wat betreft de onderzoeksprogrammering ondersteunt TKI Agri & Food innovatie met een aantal eigen regelingen en biedt cofinanciering voor bijvoorbeeld EU-projecten. Dat heeft inmiddels geresulteerd in de uitvoering van zo’n 500 grote en kleinere onderzoeks- en innovatieprojecten: TKI-projecten, MIT-projecten, NWO-projecten en EU-projecten die (mede) met financiële steun van TKI Agri & Food worden uitgevoerd.

Dit bedrijf is gevestigd op het Business & Science Park Wageningen.

Algemene informatie

Iedereen op de campus

Zie wie er verder op de campus is: