Foodvalley NL

Foodvalley NL is een transitiekatalysator die samen werkt aan een duurzaam voedselsysteem. Onze experts op het gebied van ecosysteeminnovatie identificeren in een vroeg stadium veelbelovende kansen en (be)trekken en mobiliseren koplopers, inclusief niet voor de hand liggende combinaties. Samen creëren we ideeën en stimuleren we de transitie naar een ​​efficiënter, gezonder en duurzamer voedselsysteem.

Birgit Broer

Hoofd Communicatie

Jolanda Wels

Communicatie

Iedereen op de campus

Zie wie er verder op de campus is: