Glyfosaat stengelinjectie

Glyfosaat (stengelinjectie)

Glyfosaat is een systemisch werkend middel, het wordt opgenomen door de plant. Hierdoor zullen de bovengrondse delen van de plant èn een groot deel van het wortelstelsel afsterven. De duizendknoop stengels worden met een glyfosaat oplossing geïnjecteerd. Na hergroei zijn de stengels beperkt in aantal, relatief dun en beduidend lager (tot zo’n 50 cm hoog).

De professional die in het bezit is van een geldig Bewijs van Vakbekwaamheid injecteert de stengels met 2,5 tot 4 ml van een 20% glyfosaatoplossing, afhankelijk van de dikte van de stengel. Dat gebeurt eenmaal per groeiseizoen, bij voorkeur in het najaar (eind augustus- begin oktober). In het najaar is een behandeling effectiever dan in het voorjaar of de zomer omdat de sapstroom in een plant in die tijd van het jaar overwegend richting het wortelstelsel gaat.

Wanneer na hergroei injecteren niet meer mogelijk is, zijn er twee opties: verwijder de hergroei tweemaal per jaar (juni en eind augustus/begin september) door middel van uitsteken/uitgraven. Bij voorkeur zo diep mogelijk, maar tenminste tot een diepte van 10 cm. Of snijd de te dunne stengels zijwaarts af en injecteer vervolgens vanaf de bovenkant door het tussenschot.

Effectiviteit

Het is een arbeidsintensieve methode die na de 2e behandeling een duidelijk verschil in hoogte, vitaliteit en stengeldichtheid laat zien. De methode dient minimaal 3 jaar maar meestal vaker herhaald te worden. De beste resultaten worden behaald op groeilocaties waar in het verleden de duizendknoop niet bestreden of verstoord is (bijvoorbeeld gemaaid). Oude en grote groeiplaatsen met een zeer uitgebreid wortelstelsel laten een beperkt effect van afsterving zien. Kleinere plekken op moeilijk bereikbare standplaatsen (zoals bijvoorbeeld in verharding en kleine constructies) zijn erg goed met deze methode te bestrijden.

Vaak lopen de slapende knoppen en wortelstokken elk jaar in volle kracht uit waardoor er, naast kleine en aangetaste stengels, ook gezonde en hardgroeiende stengels op de groeiplaats aanwezig zijn. Dit geeft een vertekend beeld van de effectiviteit, maar is normaal. Om deze reden moet de behandeling herhaald worden. Zo worden elk jaar de nog levende wortels aangepakt.

Voor oude groeiplaatsen kan een combinatie van het grof ontwortelen met hierop volgend een glyfosaatbehandeling een hogere effectiviteit geven. Door het weghalen van een groot gedeelte van de wortels is de plant veel zwakker en kan het glyfosaat beter zijn werk doen.

Toelating

Stengelinjectie is toegelaten in openbaar groen en particuliere tuinen voor holle stengelgewassen zoals Aziatische duizendknopen.  

Lees hier meer over wet en regelgeving

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van het aantal stengels per m2 in de uitgangssituatie. De aannemer moet elke stengel apart injecteren. In calculaties wordt doorgaans gerekend met zo'n 25 stengels per vierkante meter in het eerste jaar en een afname tot 20% hergroei in het derde jaar. De gemiddelde kosten over de looptijd van 4 jaar bedragen €3,60 per vierkante meter per jaar. Het aanschaffen van een injectiepistool kost eenmalig €150 à €200.

In een gemeentelijk project waarbij ook groeiplaatsen op particulier terrein werden bestreden, lagen de kosten op €5,36 per vierkante meter. Later is in hetzelfde project gewerkt met een dagprijs per persoon, dit is zeer kosteneffectief. Mede omdat de projectadministratie vele malen eenvoudiger is, is dit gunstig voor de urenbelasting van de organisatie.

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Naast de bovengrondse delen van de plant zal ook het wortelstelsel (deels) afsterven. Op korte termijn zijn de effecten zichtbaar en op niet eerder verstoorde locaties en kleine groeiplekken is eliminatie met deze methode mogelijk.
  • Zeer kosteneffectief in vergelijking met andere methodes.
  • Geen bodemverstoring en alle plantendelen blijven op locatie, hierdoor is het risico op verdere verspreiding nihil.
  • Snel herstel van inheemse kruiden: door minder concurrentie voor licht en water is na het eerste bestrijdingsjaar al een herstel van pionierssoorten aanwezig.

Nadelen/risico's

  • Glyfosaathoudende middelen werken niet selectief en kunnen dus planten, struiken en bomen die met het middel in contact komen (rechtstreeks of na overwaaien) ernstig beschadigen of doden. Werk dus nauwkeurig, behandel alleen die planten die bestreden moeten worden.
  • Het is een arbeidsintensieve methode waardoor deze minder geschikt is voor grote oppervlaktes of groeiplaatsen op steile taluds of langs drukke wegen.
  • Extra voorzichtigheid in de buurt van het oppervlaktewater is vereist, zorg ervoor dat het product of de verpakking geen water verontreinigt. Stem voorafgaand aan werkzaamheden af met het bevoegd gezag en/of het Waterschap.
  • De effecten op het bodemmilieu zijn beperkt onderzocht.

Waar vind ik meer informatie?