Glyfosaat (stobbenbehandeling)

Een keer per groeiseizoen, bij voorkeur in het najaar (eind augustus- begin oktober) worden de stengels afgemaaid en direct daarna de verse snijwonden ingesmeerd met glyfosaat in een 4 à 5 % verdunning.

LET OP:  Controleer in de gebruiksvoorschriften van het product of de inzet op Aziatische toegestaan. Raadpleeg www.ctgb.nl voor de meest actuele informatie over toelating van deze methode en voor welke glyfosaathoudende middelen deze methode is toegelaten. 

De professional die in het bezit is van een geldig Bewijs van Vakbekwaamheid maait de stengels af en smeert de verse snijwonden direct erna in met een 4 à 5 % glyfosaatoplossing. Knip elke stengel handmatig af zodat er een glad snijvlak ontstaat. Stip het snijvlak direct na het afknippen aan met een kwastje. Doe dat één keer per groeiseizoen, bij voorkeur in het najaar (eind augustus- begin oktober). In het najaar is deze behandeling effectiever dan in het voorjaar of de zomer omdat de sapstroom in een plant in die tijd van het jaar overwegend richting het wortelstelsel gaat. Systemisch werkende middelen zoals glyfosaat worden daardoor tot diep in het wortelstelsel getransporteerd. Hierdoor sterven het bovengrondse deel van de plant en ook een groter deel van het wortelstelsel af. 

Effectiviteit

Stobbenbehandeling leidt op korte termijn tot positieve resultaten. Na de behandeling zijn de stengels beperkt in aantal, relatief dun en beduidend lager (tot zo’n 50 cm hoog). Wanneer stobbenbehandeling hierdoor niet meer mogelijk is, verwijder dan de hergroei tweemaal per jaar (juni en eind augustus/begin september) door het uit te steken of uit te graven. Bij voorkeur zo diep mogelijk maar tenminste tot een diepte van 10 cm.

De effectiviteit is wel beduidend minder dan bij een injectie-behandeling. Ook is het risico op morsen vrij groot, hierdoor komt er onnodig glyfosaat in het milieu terecht. Daarnaast is het niet de meest ARBO-vriendlijke werkwijze, veelal moet door de begroeiingen worden gekropen om geen stengels te missen.

Kosten

De gemiddelde kosten bedragen € 2,17 per vierkante meter per jaar, berekend over een periode van 4 jaar.

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Naast de bovengrondse delen van de plant zal ook het wortelstelsel afsterven. Op korte termijn zijn de effecten zichtbaar, eliminatie is haalbaar.
  • Zeer kosteneffectief.
  • Geen bodemverstoring en alle plantendelen blijven op locatie, hierdoor is het risico op verdere verspreiding nihil.
  • Snel herstel van inheemse kruiden: door minder concurrentie voor licht en water is na het eerste bestrijdingsjaar al een herstel van pionierssoorten aanwezig.

Nadelen/risico's

  • Zeer arbeidsintensief en ARBO-onvriendelijk werk. De stengels moeten op 30 cm worden afgeknipt en verzameld. In de praktijk komt dit er op neer dat de aannemer met een vuilniszak (voor vrijkomend loof) en behandelmateriaal door de groeiplaatsen moet kruipen.
  • Verhoogd risico op morsen van het bestrijdingsmiddel.
  • Resultaten kunnen wisselend zijn, vaak zijn meerdere behandelingen nodig.
  • Glyfosaathoudende middelen werken niet selectief en kunnen dus planten, struiken en bomen die met het middel in contact komen rechtstreeks of na overwaaien, ernstig beschadigen of doden. Werk dus nauwkeurig, behandel alleen die planten die bestreden moeten worden.
  • Extra voorzichtigheid in de buurt van het oppervlaktewater is vereist, zorg ervoor dat het product of de verpakking geen water verontreinigt.

Waar vind ik meer informatie?