Bladschimmel

Biologische bestrijding bladschimmel

De schimmel Mycosphaerella polygoni-cuspidati is een natuurlijke vijand van de duizendknoop. Hij komt alleen voor op Aziatische duizendknoop en tast de bladeren aan waardoor de plant minder kan fotosynthetiseren en verzwakt. Omdat de schimmel zich niet kan voortplanten, zal de toekomstige behandeling op basis van herhaling zijn, net als bij een chemisch bestrijdingsmiddel. De onderzoekers verwachten dat er een preparaat van gemaakt kan worden dat als een bladbesproeiing toegepast kan worden op groeiplaatsen

Bron foto boven: CABI

Welk onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van deze methode? 

Laatste update: 5 december 2022

In Engeland zijn verschillende onderzoeken naar deze methode gedaan, in het laboratorium met positieve resultaten: de duizendknoop blijkt gevoelig voor de schimmel. De Nederlandse Voedsel en Warenauthoriteit (NVWA) heeft een risicobeoordeling laten doen, waaruit blijkt dat de schimmel veilig is. In 2019 startten Koppert en CABI een onderzoek in Nederlandse kassen,. gevolgd door een veldstudie om de effectiviteit onder natuurlijke omstandigheden te testen. Koppert heeft daarnaast onderzoek gedaan naar hoe de schimmel verwerkt kan worden tot een toepasbaar product. Hiervoor heeft het Ctgb een proefontheffing verleend. Koppert slaagde erin om de schimmel op een manier te kweken die geschikt is voor grootschalige productie, een eerste vereiste voor commercieel gebruik. Daarna bleek uit laboratoriumproeven waarbij planten werden bespoten met de schimmel, de schimmel echter onvoldoende effectief. Onderzoekers van CABI gingen vervolgens aan de slag om een kweekmethode te ontwikkelen waarbij de effectiviteit wel behouden zou blijven. Dat lukte, maar deze methode is op dit ogenblik te kostbaar om op commerciële basis te kunnen worden ingezet. 

Helaas is het tijdens de looptijd van #uitde1000knoop dus niet gelukt om een toepasbaar product te ontwikkelen wat in het veld voldoende effectief was. Maar de onderzoekers hebben veel extra kennis opgedaan over de schimmel, die gebruikt kan worden in vervolgonderzoeken.

Klik op de foto's om ze te vergroten

Bron foto's: CABI

Kosten

Er is nog geen informatie beschikbaar over de kosten van het schimmelpreparaat. De verwachting is dat het aanbrengen van de schimmel en de kosten vergelijkbaar zullenzijn met die van een bladbesproeiing met een onkruidbestrijdingsmiddel. Bij een acceptabele aanschafprijs van de schimmel kan deze methode zeer kosteneffectief blijken.

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Deze vorm van biologische bestrijding kan een (kosten)effectieve toevoeging worden in de aanpak van de duizendknoop. Vooral omdat de eerste onderzoeksresultaten een vergelijkbaar effect laten zien als de inzet van bladbesproeiing met glyfosaat. En dit zonder de negatieve milieueffecten.
  • De schimmel kan niet zelfstandig voortleven, wat de risico’s op onbedoelde neveneffecten nihil maakt.

Nadelen/risico's

  • De schimmel kan zich niet kan voortplanten, de behandeling moet herhaald worden. De frequentie van herhaling is niet bekend.
  • De methode is nog niet beschikbaar. Het is tot nu toe nog niet gelukt om een toepasbaar product te ontwikkelen wat in het veld voldoende effectief is. Maar de onderzoekers hebben veel extra kennis opgedaan over de schimmel, die gebruikt kan worden in vervolgonderzoeken.

Meer informatie