Begrazen

Intensieve begrazing is een veel gebruikte en efficiënte methode voor de bestrijding van grote groeiplaatsen. Vooral schapen en geiten zijn hiervoor geschikt, maar ook runderen en varkens kunnen worden ingezet.

Dieren hebben een voorkeur voor jonge planten en moeten over het algemeen wel even aan de plant wennen vanwege de stoffen die vrijkomen. De begrazing moet regelmatig plaatsvinden in de periode maart-oktober om (nood)bloei te voorkomen en nieuwe planten te verwijderen.

Hoe effectief is deze methode? 

Het is haalbaar om de plant volledig te bestrijden als de beheerder het begrazingsregime gedurende langere periode uitvoert. Dit put de zaadvoorraad in de bodem uit. Voor een efficiĆ«nte begrazing zijn minimaal 5 tot 10 schapen per hectare nodig. 

Wat zijn de kosten?

Niet bekend.

Wat zijn de voor- en nadelen?  

Voordelen

  • Inzet op terreinen die met machines moeilijk bereikbaar zijn.

Nadelen/risico's

  • Het is noodzakelijk om de plek af te zetten.
  • Het terrein moet gecontroleerd worden op obstakels die in de weg liggen waardoor de dieren niet alle planten kunnen bereiken.
  • Algemene dierverzorging.

Meer informatie