Handmatig verwijderen van parelvederkruid (Foto: Waterschap Hunze en Aa’s)

Handmatig verwijderen

Deze methode is alleen werkbaar op plekken waar de plant niet massaal voorkomt. Handmatige verwijdering is een goede methode om de plant compleet te verwijderen. Handmatig verwijderen gebeurd met handgereedschap met vier omgebogen punten vanaf de kant of vanaf een boot. Met de boot niet door de planten varen om fragmentatie te voorkomen.

Start zo snel mogelijk als de overwinterende delen beginnen uit te lopen (normaal vanaf maart).  Verwijdering dient, indien mogelijk, te gebeuren met wortel en al. Voorkom afbreken!  

Controleer de watergang naderhand op achtergebleven plantenresten. Het verwijderen moet frequent herhaald worden tot de plant wegblijft. Afhankelijk van de besmettingsgraad de watergangen eens per 2-6 weken nalopen. 

Zorg ervoor dat losse en drijvende delen van de plant in een waterloop niet af kunnen drijven door een drijfbalk te plaatsen. Planten zo snel mogelijk afvoeren. Controleer de watergang naderhand op achtergebleven plantenresten om verdere verspreiding te voorkomen. (Vracht)wagens moeten worden afgedekt om te voorkomen dat materiaal van de wagens valt. Als afvoeren niet direct kan, leg het dan op een droge plek zo ver mogelijk van de watergang op de kant. De delen kunnen weer uitlopen; leg het daarom op een plek waar het (snel) kan drogen en haal het de volgende dag alsnog op. Let op dat er geen delen in het water achterblijven of terechtkomen. 

Hoe effectief is deze methode?

Door zorgvuldig werken en nacontrole tussen de 2 en 6 weken kan Parelvederkruid verwijderd worden. Dan moet er geen herintroductie via andere waterlopen en/of particulieren optreden. Het is echter wel belangrijk om dit voor langere tijd vol te houden en de locaties goed te monitoren. 

Wat zijn de kosten?  

Er zijn geen gegevens beschikbaar. 

Wat zijn de voor- en nadelen?

Voordelen 

  • Kleine locaties kunnen handmatig verwijderd worden.

Nadelen/Risico’s

  • Alleen geschikt op locaties waar de plant niet massaal voorkomt.
  • Er is veel inzet nodig om de planten te verwijderen en er moet vaak een nacontrole plaatsvinden.

Meer informatie