Project

Uitgraven, zeven en grond terugbrengen, Dieren

Er zijn geen bestrijdingshandelingen op de locatie verricht, anders dan het uitgraven en zeven van de grond.

Locatie:
Wilgenhof Dieren

Gebiedsbeschrijving:
De locatie ligt in een woonwijk, in een berm en nabij een watergang.

Oppervlakte: 170m2
Begindatum: augustus 2017
Einddatum: nazorg loopt nog (2020)

Opdrachtgever: Gemeente Rheden (japanse1000knoop@rheden.nl of via 026 49 76 911).
Uitgevoerd door: Liemers Hendriks (Velp)
Contactpersoon: Mark Hazeleger (gemeente Rheden)

Doelstelling

Doelstelling: Volledige eliminatie

Er zijn geen bestrijdingshandelingen op de locatie verricht, anders dan het uitgraven en zeven van de grond.

Beschrijving methode

In de zomer van 2017 bij droog weer is op deze locatie de grond gezeefd (2 mm). Daarna is de locatie om de drie weken gecontroleerd op hergroei, soms zit er wat langer tussen twee controlerondes. Na elke controleronde zijn opgeko plantjes uitgetrokken/uitgestoken en geteld (zie Tabel). In 2019 is het niet helemaal correct uitgevoerd, in 2020 is dit weer opgepakt.

Afgraven en zeven

Effectiviteit

Resultaten van tussentijdse waarnemingen/monitoring: De resultaten waren na het zeven weinig hoopvol: op 170 m2 kwamen er 1200 planten terug. Via een meetvak van 2x2m is dit aantal geëxtrapoleerd. In de loop van de tijd werden de resultaten echter steeds beter en in de zomer van 2018 zijn nog ca. 120 planten in het meetvak geteld. In 2019 zijn we gestopt met het meetvak, maar is de gehele locatie bekeken. In mei 2020 zijn nog geen nieuwe planten aangetroffen.

Het doel om de groeiplaats volledig vrij te krijgen van Japanse duizendknoop is gehaald.

Ervaringen

Operationele kengetallen en kosten

  • Het zeven koste drie dagen met 2 man, een minigraver en shovel met zeef. Totale kosten €6000,-
  • De nazorg kost per beurt ca 50 min voor 1 persoon. Totale kosten tot nu toe €750,-

Aanvullende informatie

De opnamegegevens van de controles van het meetvak:

Locatie nr. Datum Hoeveelheid planten
15 14-8-2017 29
15 7-9-2017 29
15 28-9-2017 14
15 17-10-2017 13
15 6-11-2017 4
15 9-5-2018 4
15 25-5-2018 3
15 5-6-2018 3
15 17-7-2018 0
15 30-7-2018 0
15 15-8-2018 0
15 29-8-2018 0
15 11-9-2018 0
15 25-9-2018 0
15 9-10-2018 0
15 24-10-2018 0
15 6-11-2018 0
15 20-3-2019 0
15 30-4-2019 6
15 18-6-2019 2
15 27-3-2020 0
15 7-5-2020 0
Afgraven en zeven