Uittrekken en ontwortelen - Machinaal

Het grootste deel van de wortelstokken van Aziatische duizendknoop zit in de bovenste 20 tot 40 cm van de bodem. Met een wortelriek aan een minigraver kunnen de grovere delen van deze wortelstokken grotendeels worden verwijderd. Achterblijvende stukjes wortelstok zullen weer uitlopen, die worden vervolgens eens per maand uitgestoken. Dat gaat gemakkelijk omdat de grond los is. Om concurrentie te bieden, kan de locatie ingezaaid worden met inheemse planten.

Het grootste deel van de wortels en dus van de energie van de plant, bevindt zich in de bovenste 20 tot 40 cm van de bodem. Deze kunnen machinaal met een wortelriek uit de bodem worden getrokken. Inschatting is dat op deze manier zo’n 60 tot 90% van de wortelstokken worden verwijderd (zie figuur). Daarnaast wordt het wortelnetwerk doorbroken. De achtergebleven stukken wortel zullen uitlopen. Daarom is nazorg van groot belang bij deze methode. Om (licht)concurrentie te bieden aan hergroei, kan na het ontwortelen ingezaaid worden met inheemse planten. De hergroei van Japanse duizendknoop dient maandelijks uitgestoken te worden om de achtergebleven wortelstukken uit te putten. Dit zal vrij eenvoudig zijn, omdat door het ontwortelen de grond los is gemaakt en de wortelstructuur is doorbroken waardoor de worteldelen per stuk dus kleiner zijn.

De wortelstokken die met het machinaal ontwortelen en bij het uitsteken vrij komen, dienen afgevoerd te worden naar een erkende verwerker van invasieve exoten.

Opbouw van het wortelpakket van de duizendknoophaarden op zes verschillende locaties. De grafiek toont hoe per locatie de wortels van de duizendknoop verhoudingsgewijs verdeeld zijn over de verschillende bodemdieptes (0-20 cm, 20-40 cm, 40-60 cm, etc.).
Opbouw van het wortelpakket van de duizendknoophaarden op zes verschillende locaties. De grafiek toont hoe per locatie de wortels van de duizendknoop verhoudingsgewijs verdeeld zijn over de verschillende bodemdieptes (0-20 cm, 20-40 cm, 40-60 cm, etc.).

Effectiviteit

Uit ervaring blijkt dit een effectieve methode is, mits de nazorg goed en met regelmaat wordt uitgevoerd. Er is een aantal jaar nazorg nodig om de haard helemaal te verwijderen. En het begin zal het aantal stengels sterk afnemen, later zal het wat meer zoeken zijn naar eventuele uitlopers.

Kosten

De kosten zijn afhankerlijk van het te behandelen opervlak en bestaan uit de kosten voor inzet van een (mini)kraan en iemand die de wortelstokken verzameld en afvoert. Prijsindicatie (2023): 8-16 euro per m2 voor grotere oppervlakken, circa €60 voor relatief kleine oppervlakken (10-15 m2).

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Het is een kosteneffectieve methode
  • De methode is redelijk makkelijk uit te voeren en kan gecombineerd worden met inzet door vrijwilligers in de nazorgfase

Nadelen/risico's

  • Door het gebruik van machines en het transporteren van wortelstokken is er een risico op het onbedoeld verder verspreiden van de plant
  • Daarom wordt deze methode bij voorkeur niet toegepast bij oppervlaktewater
  • De nazorg moet goed geborgd zijn om de methode te laten slagen
  • Het is een traject van meerdere jaren, dus niet geschikt voor locaties waar men snel van de Japanse duizendknoop af wil

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan