Grond bevriezen (in-situ)

Bij deze methode worden eerst de bovengrondse plantendelen van de duizendknoop verwijderd waarna de grond tot ruim een meter diep wordt afgekoeld tot circa -8 tot -10 C. Na behandeling is de grond duizendknoop vrij. Het bodemleven blijft intact.

Na verwijdering van de bovengrondse delen van de duizendknoop wordt de bodem afgekoeld tot ca. -10 ºC. Hiervoor worden verticale vrieslansen in de bodem gebracht die via een geïsoleerde slang in serie zijn aangesloten op een koelinstallatie. Door de vrieslansen circuleert een koelmiddel met een temperatuur van -35 tot -45 ºC. Door het lateraal onttrekken van energie zal de omliggende bodem afkoelen waarbij er sprake zal zijn van een temperatuur­gradiënt in de bodem. Het te behandelen oppervlak wordt afgedekt met een isolerende box.

Schematische weergave koude-installatie (links) en rechts de installatie in het veld (Foto TIBACH)
Schematische weergave koude-installatie (links) en rechts de installatie in het veld (Foto TIBACH)

Effectiviteit

Het bevriezen van de bodem is een effectieve bestrijdingsmethode gebleken voor Aziatische duizendknopen. Na beëindiging van de behandeling en het ontdooien van de grond zijn in de verschillende grondmonsters geen vitale wortelstok­fragmenten meer aangetroffen. Ook bij de visuele inspecties na afloop van de behandeling is geen hergroei van duizendknoop waargenomen. Dit betekent dat naast de in de grond aanwezige wortelstokken ook de ‘knoesten’ in de kern van de groeiplaats niet meer uitlopen na een koude behandeling.

Kwalitatief gezien waren er vrijwel geen verschillen in bodemleven tussen behandelde en onbehandelde grondmonsters, alle uitkomsten werden geclassificeerd als‘gemiddeld’. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de koudebehandeling een destructief effect heeft gehad op het bodemleven.

De groeiplaats was groter dan met de beschikbare installatie in een keer behandeld kom worden. Voor
de bestrijding van grotere groeiplaatsen betekent dit dat er meer vrieslansen geplaatst moeten worden of dat de vrieslansen (meerdere keren) verplaatst moeten worden voor een stapsgewijze behandeling van de hele groeiplaats.

  Graven van de proefsleuf (links), de karakteristieke oranje gekleurde duizendknoop wortelstokken zijn herkenbaar in het profiel (rechts) (Foto’s Wageningen UR)
  Graven van de proefsleuf (links), de karakteristieke oranje gekleurde duizendknoop wortelstokken zijn herkenbaar in het profiel (rechts) (Foto’s Wageningen UR)

  Kosten

  De kosten zijn nog onbekend, het is afhankelijk van de situatie.

  Voor- en nadelen

  Voordelen

  • Hoge effectiviteit, volledige eliminatie van duizendknoop mogelijk.
  • Eenmalig een grote ingreep, na behandeling is de locatie geschikt voor herinrichting.
  • De koudebehandeling had geen negatief effect op het bodemleven
  • Geen roering van de grond bij in situ toepassing en geen kans op verdere verspreiding door transport van besmette grond.

  Nadelen/risico's

  • Energieverbruik, lager energieverbruik haalbaar door optimalisatie van het proces.
  • Werkt bewezen met zandgrond, het is nog onbekend in hoeverre deze methode geschikt is voor andere grondsoorten.

  Meer informatie

  Het volledige rapport is te downloaden op de website van TIBACH B.V