Begrazen met varkens

Varkens (Bonte Bentheimers) worden ingezet om de duizendknoop te bestrijden. De varkens eten stengels, bladeren en beschadigen wortels door het wroeten in de grond.

Voor de gezondheid van de varkens is het belangrijk dat het dieet niet uitsluitend uit duizendknoop bestaat. Varkens hebben dagelijks verzorging nodig: vers water en beschutting. Ook is het in veel gevallen noodzakelijk een vergunning of andersoortige toestemming van de grondeigenaar te hebben voordat de dieren (in de openbare ruimte) hun werk kunnen doen. 

Effectiviteit

Deze methode is nog niet uitgebreid getest. Er is een proef gedaan in de gemeente Renkum. Hier is de duizendknoop rond het nachtverblijf van de varkens bijna verdwenen. Op de rest van het perceel is de bedekking met de duizendknoop nog relatief hoog, al neemt deze wel af. Noot: de bestrijding van de duizendknoop was niet het hoofddoel van het inzetten van de varkens op dit terrein. Er heeft om die reden geen continue monitoring van de duizendknoop plaatsgevonden. 

Kosten

De kosten voor het gehele project bedroegen zo'n 4.000 Euro. 

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Dichtheid van de haarden neemt af al blijven de wortelstokken grotendeels intact.
  • De dieren hebben een grote aantrekkingskracht op kinderen en bewoners, en kan zo bijdragen aan een toename van sociale cohesie en een grotere bekendheid van de problematiek.

Nadelen/risico's

  • Als de varkens te lang gedwongen worden de duizendknoop te eten en dat kan ten koste gaan van de conditie van de varkens.
  • Het houden van varkens vraagt een goede aanvullende zorg in mensuren, een beschut nachtverblijf, bijvoering en eventuele vergunningen.
  • Wanneer de varkens na het groeiseizoen bijvoorbeeld geslacht worden kan dit tot grote weerstand van de omgeving leiden.

Waar vind ik meer informatie?