pH en bekalking

Dit onderdeel bevat informatie en adviezen over het verbeteren van de bodem door het beinvloeden van de pH en de bezetting van het klei-humuscomplex met Calcium, Magnesium en Kalium.

pH advisering en bekalking

Dit onderdeel bevat de waardering van de pH met advies tot welke pH te bekalken afhankelijk van grondsoort, bouwplan en organisch stofgehalte en de rekenregels om de kalkgift te berekenen.

Effect pH op beworteling, opname, mineralisatie en beschikbaarheid nutriënten

 

Effect pH op soortensamenstelling en activiteit bodemleven

 

CEC bezetting Ca/Mg/K

 

Beïnvloeding van structuur met Ca