Stikstofbemestingsrichtlijnen Graszaad

In Tabel 2.5 staan de N-bemestingsrichtlijnen voor de teelt van graszaadgewassen weergegeven. Benadrukt moet worden dat alleen de richtlijnen voor Engels raaigras redelijk goed zijn onderbouwd met onderzoek. Bij de overige soorten betreft het informele richtlijnen die op weinig onder­zoek en soms alleen op praktijkervaringen zijn gebaseerd. Aan roodzwenkgras en veldbeemdgras is in het verleden ook onderzoek gedaan, maar het sortiment is veranderd naar fijnere rassen met een hogere N-behoefte.

Klik op de tabel om deze te vergroten

Tabel 2.5 N-richtlijnen graszaad.jpg

Opmerkingen bij Tabel 2.5

 1. Voor teelten waar groeiregulatie (Moddus) wordt toegepast, worden de hoeveelheden zoals vermeld in de tabel geadviseerd. Bij geen toepassing van groeiregulatie een lagere N-gift toedienen.
 2. Wanneer het graszaadstro wordt gehakseld, dient in het najaar bij Engels raaigras 30-50 kg N per ha extra te worden gegeven, met name bij rassen van het grasveldtype.
 3. Voor de bemesting kunnen de volgende tijdstippen worden aangehouden:
  Nazomerbemesting
  -
  Bij gewassen voor de eerste oogst zo vroeg mogelijk na de
  oogst van de dekvrucht bemesten (met name veldbeemd). Bij
  roodzwenk is bij goed ontwikkelde gewassen uitstel tot begin
  oktober geen bezwaar.
  -
  Bij overjarige gewassen kan de stikstof het beste na de laatste
  maaibehandeling worden gegeven, meestal eind september
  (roodzwenk) of oktober (veldbeemd).
  Voorjaarsbemesting:
  -
  Bij vroege soorten als veldbeemd en roodzwenk zo vroeg
  mogelijk (februari) de stikstof toedienen. Latere soorten/typen
  kunnen wat later worden bemest (maart).