Bladvlo

Biologische bestrijding bladvlo

De Japanse bladvlo is een natuurlijke vijand van de woekerende duizendknoop en komt uitsluitend op Aziatische duizendknopen voor (Japanse, Sachalinse en Boheemse duizendknoop). De bladvlo zuigt sap uit de bladoksels van de planten, waardoor de planten verzwakken. Ook groeit de duizendknoopplant minder hard en kan de plant zich minder snel uitbreiden.

Foto boven: bladvlo (Aphalara itadori) - Bron: CABI

Welk onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van deze methode? 

Laatste update: 5 december 2022

In Engeland zijn verschillende onderzoeken naar deze methode gedaan, met positieve resultaten. De Japanse bladvlo (Aphalara itadori) kan al bij kleine aantallen de groei van opgepotte Japanse duizendknopen remmen en bij grote aantallen zelfs doden. De NVWA heeft een risicobeoordeling voor Nederland laten doen. De rol als specifieke waardplant voor deze bladvlo is daarin bevestigd. Dat wil zeggen dat de bladvlo géén inheemse plantensoorten aantast.

Tussen 2019 en 2022 was het zover dat in Nederland praktijkproeven zijn uitgevoerd. Nadat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de ontheffing om onderzoek te doen met de bladvlo had verleend, is in oktober 2020 is de bladvlo losgelaten. Een primeur: dit is eerste biologische bestrijder van invasieve planten in Nederland die is losgelaten! Eerst is onderzocht is in hoeverre de bladvlo de winter kan doorstaan. Vervolgens is gekeken of de bladvlo zich reproduceerde en zijn vestiging, verspreiding, voortplanting, impact en neveneffecten van de bladvlo gemonitord. Uit het onderzoek blijkt dat de Japanse bladvlo de capaciteit heeft om in de Nederlandse natuur te overwinteren, zich voort te planten en schade aan te richten aan de duizendknoop. Het is nog niet duidelijk of de mate van winteroverleving en voortplanting hoog genoeg zijn om een populatie in Nederland op te bouwen over de jaren heen. Daar moet de komende jaren meer duidelijkheid over komen. De onderzoekers blijven de locaties in ieder geval tot de zomer van 2024 intensief monitoren.   

 Klik op de foto's om ze te vergroten

Foto links: Bladvlooien (Aphalara itadori) op duizendknoopblad - Foto: Suzanne Lommen
Foto rechts: Duizendknoop met (links) en zonder (rechts) bladvlooien - Foto: CABI

Wat zijn de kosten?

Het is onbekend wat de kosten zijn. 

Wat zijn de voor- en nadelen

Voordelen

  • Biologische bestrijding kan een bijdrage leveren aan het beheersen van de duizendknoop en het verhogen van de effectiviteit van andere bestrijdingsmethoden.
  • De bladvlo moet een aantal keren worden uitgezet, daarna zou de populatie zichzelf in stand moeten kunnen houden.

Nadelen/risico's

  • Het is geen quick-fix oplossing. Na de introductie kan het enige tijd duren voordat de effecten zichtbaar worden, omdat de populatie van deze bestrijder in het begin niet groot genoeg is om significante effecten op de duizendknoop te hebben.
  • Potentiële, soortspecifieke bestrijders moeten aan strenge eisen voldoen voordat ze kunnen worden geïntroduceerd en het duurt jaren voordat het vereiste onderzoek is afgerond. Echter, in Engeland is al veel voorwerk gedaan om de biologische bestrijder te testen op veiligheid van introductie. Het veldonderzoek in Nederland wordt uitgevoerd met een proefontheffing.

Meer informatie