Uittrekken

Uittrekken en ontwortelen - Handmatig

Het handmatig uittrekken van stengels kan met eigen personeel, door een aannemer of door vrijwilligers worden gedaan.

Behandel een duizendknoophaard bij de start ongeveer 4 tot 6 maal per groeiseizoen. De jaren erna kan de frequentie afhankelijk van de hergroei omlaag. Vergroot de effectiviteit door met een schop een stuk van de wortel af te steken (tot ongeveer 10 cm diep).

Effectiviteit

Uittrekken is een effectieve methode. Wel moet dit een aantal jaren worden volgehouden. Daarnaast is dit uittrekken geschikt als nazorg na uitvoeren van een andere methode, zoals zeven of grond verhitten.

In de gemeente Renkum wordt sinds 2017 door de Renkumse duizendknoopbrigade deze methode op een aantal plaatsen toegepast. Zeker in combinatie met vooraf grof ontwortelen blijkt het een effectieve manier om groeiplaatsen onder controle te houden. Op een aantal behandelde plaatsen is de duizendknoop niet meer teruggekomen.

Kosten

Prijsindicatie (2023): <10 euro per m2 voor grotere oppervlakken, circa €95 per m2 voor relatief kleine oppervlakken (10-15 m2). Voor de inzet van vrijwilligers zijn de kosten meestal beperkt. Veelal betreft het ondersteuning in de vorm van afvoer van plantmateriaal en enkele overleguren per jaar.

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Eliminatie is haalbaar.
  • Het is een eenvoudige methode als nazorg na uitvoeren van een andere methode.

Nadelen/risico's

  • Deze methode kost relatief veel manuren en is het meest geschikt voor kleine geïsoleerde haarden. Voor grote oppervlakten is deze methode minder geschikt.
  • Bij de inzet van vrijwilligers is een goede coördinatie en ondersteuning van de vrijwilligersgroep nodig. Ook moet er aan verwachtingsmanagement worden gedaan om afhaken van vrijwilligers te voorkomen: het duurt meerdere jaren voordat vermindering van hergroei zichtbaar wordt. Vanuit de begeleidende organisatie moet hier voldoende aandacht voor blijven.

Meer informatie