Begrazen met schapen

Begrazen met schapen

Schapen eten duizendknoop, met name heideschapen (Kempische of Schoonebeker) verdragen het eten van deze soort goed. De meeste schapen hebben een voorkeur voor jonge scheuten en moeten “gedwongen” worden oude stengels te eten door ze binnen een raster te zetten met een beperkte oppervlakte.

Bij drukbegrazing laten uitvoerders de schapen een aantal malen per groeiseizoen enkele dagen grazen op een beperkte oppervlakte. Bij continue begrazing (het hele groeiseizoen) is de oppervlakte groter en eten de schapen ook andere plantensoorten. De methode is gebaseerd op uitputting van de plant.

Hoe effectief is deze methode?

Zowel de drukbegrazing als de continue begrazing zijn nog niet heel uitgebreid onderzocht. Vooralsnog is de conclusie dat drukbegrazing wisselende effecten heeft. Bij drukbegrazing kunnen de stengels tussen de begrazingsperioden al snel houtig worden, waardoor schapen alleen de bladeren eten en niet alle biomassa wegeten. Uit een proef blijkt dat continue begrazing - op een locatie met een duizendknoopbedekking van 40% - tot redelijke resultaten leidt. De schapen eten de jonge uitlopers steeds weg. 

Begrazen schapen

Zowel drukbegrazing als continue begrazing lijken vooral een beheersingsmethode in plaats van een bestrijdingsmethode. Uit proeven en controles blijkt dat schapen de planten niet verspreiden via hun poten of vacht. Het is een alternatief voor het maaien van groeiplaatsen waarbij wel een groot risico is op verspreiding.

Wat zijn de kosten?

De gemiddelde kosten voor drukbegrazing bedragen €630 per are per jaar over een periode van 4 jaar. Wanneer we naar een periode van 8 jaar kijken, dalen de kosten naar zo'n €600 per are per jaar. In stedelijk gebied bedragen de totaalkosten zo'n €1.000,- per jaar voor de inzet van de kudde gedurende een jaar. 

De gemiddelde kosten voor continue begrazing zijn onbekend. 

Wat zijn de voor- en nadelen?

Voordelen

  • Dichtheid van de haarden neemt af al blijven de wortelstokken grotendeels intact.
  • Schapen verspreiden de planten niet via vacht of poten, het risico op verspreiding is daarmee vele malen lager dan bij bijvoorbeeld maaien.
  • Schapen kunnen ingezet worden op plaatsen waar machinaal maaien niet gewenst of mogelijk is.

Nadelen/risico's

  • Als de schapen te lang gedwongen worden de duizendknoop te eten kan dat ten koste gaan van de conditie van de schapen.
  • Schapen eten de houtige delen niet.

Meer informatie