Organische stof

De uitkomsten uit dit onderzoek dragen bij aan de ontwikkeling van praktische maatregelen voor beter organisch stofbeheer in de bodem. Zowel de organische stof in de bodem als de organische stof die wordt aangevoerd met mest, gewasresten en groenbemesters worden onderzocht en gekarakteriseerd.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan