Lange termijn systeemproeven

lange-termijn-proeven-530x357.jpg

Factsheets

Wetenschappelijke publicaties

Rapporten

Presentaties, excursies en bijeenkomsten

 • Jaarverslag Lange termijn proeven 2018
 • Jaarverslagen Lange termijn proeven 2017
 • Janjo de Haan & Gerard Ros. Promising management approaches to maintain crop yields, increase nutrient use efficiency and improve soil quality in NL. Presentatie Inspiration Workshop 14 maart 19. 30 aanwezigen, Wageningen.
 • Janjo de Haan. Opties voor een goede bodem voor een duurzaam en gezond voedselsysteem. Presentatie VVM café bodem en voedsel. 23 januari 2019. 20 aanwezigen, Utrecht.
 • Joeke Postma & Janjo de Haan. Publiek-Private Samenwerking Beter BodemBeheer 2017-2020. Presentatie ZLTO bodembijeenkomst. 17 januari 2019. 25 aanwezigen, Den Bosch.
 • Janjo de Haan, Marie Wesselink. Resultaten prei Bodemkwaliteit op zand. Presentatie Preimiddag 24 oktober 2019. 150 aanwezigen, Vredepeel.
 • Janjo de Haan, Marie Wesselink. Resultaten vergelijk NKG-Ploegen Bodemkwaliteit op zand. Presentatie Bioinspiratiedag 4/07/19 2019. 150 aanwezigen, Vredepeel.
 • Joeke Postma, Janjo de Haan. Bijeenkomst SIA, overleg 4 HASsen, Dronten, 20-12-2019
 • Janjo de Haan, Marie Wesselink, Harry Verstegen, Gaveshi. 25 jaar biologische teelt op zandgrond: Waar staan we nu? Presentatie Biobeurs 24 januari 2019. 60 aanwezigen, Zwolle.
 • Marie Wesselink, Harry Verstegen, Marc Kroonen, Janjo de Haan. Resultaten Bodemkwaliteit op Zand 2018 en vooruitblik komende jaren. Presentatie begeleidingscommissie BKZ, 8 aanwezigen, Vredepeel
 • Marie Wesselink, Janjo de Haan. De meerwaarde van groenbemesters in het bedrijfssysteem in termen van organische stof. Presentatie de Groenbemesterdag 28 augustus 2019, 150 aanwezigen, Vredepeel.
 • Harry Verstegen, Marie Wesselink, Janjo de Haan. Effect tijdstip en wijze inwerken op organische stof ontwikkeling en mineralenbehoud. Presentatie de Groenbemesterdag 27 februari 2019, 100 aanwezigen, Vredepeel
 • Harry Verstegen, Janjo de Haan. Beheersing ziekten en plagen – fytoftora in aardappelen als voorbeeld. Presentatie Bioinspiratiedag, 4 juli 2019, 150 aanwezigen, Vredepeel.
 • Marc Kroonen, Harry Verstegen. Verschillen tussen NKG en ploegen op opbrengst en nitraatuitspoeling. Presentatie Studieclub de Kempen, 18 februari 2019, 40 aanwezigen, Hapert.
 • Johan Specken en Gerard Hoekzema, VVB lezingserie waarbij in ca 10 bijeenkomsten ca 300 ondernemers bereikt worden.
 • Excursies vanuit de proefboerderij voor telers en andere partijen waarbij de proef Bodemkwaliteit Veenkolonien als kapstok wordt genomen om de Veenkoloniale problematiek uit te leggen: Regelmatig met AOC-leerlingen. 30 per keer, VVB en studiegroepen: 10 keer; totaal ruim 300 personen Diverse rondgangen met (semi)overheden en onderwijs J.J. de Haan, M. Wesselink. Bodemkwaliteit op zand. Veldpresentatie Landelijke Preidag. Vredepeel 12/10/17
 • J.J. de Haan M. Kroonen. Soil Quality on Sandy Soils. Presentatie/Excursie DG Environment EC + Min EZ. Vredepeel 6/10/17
 • J.J. de Haan, H.A.G. Verstegen, M. Kroonen. Bodemkwaliteit op zand. Presentatie/Excursie Begeleidingscommissie Bodem. Vredepeel 12/09/17
 • J.J. de Haan, H.A.G. Verstegen, M. Wesselink. Soil Quality on Sandy Soils. Presentatie/Excursie Stanley. Vredepeel 5/09/17
 • J.J. de Haan. Bodemkwaliteit op zand. Presentatie Vakgroep Vollegrondsgroente ZLTO. Den Bosch 1/06/17
 • J.J. de Haan. FERTILISATION, ROTATION AND THE USE OF ORGANIC MATERIALS, Introductory and first presentation fifth scientific session. Presentatie EUVRIN workshop Fertilization & Irrigation. Almeria, Spanje 12/05/17
 • J.J. de Haan, H.A.G. Verstegen, M. Kroonen, M. Wesselink. Bodemkwaliteit op zand. Presentatie/Excursie Ministerie van EZ. Vredepeel 21/04/17
 • J.J. de Haan, R. Melis, H. Verstegen. Pilot nitraatmetingen grondwater prei 2017. Presentatie Telersbijeenkomst. Vredepeel 14/03/17.
 • J.J. de Haan, H. Verstegen. Bodemkwaliteit op zand, Activiteiten en resultaten 2016. Presentatie Begeleidingscommissie Bodem. Vredepeel 21/02/17
 • J.J. de Haan, M. Kroonen. Soil Quality on Sandy Soils. Presentatie/Excursie Bezoek Turkse delegatie nitraatrichtlijn. Vredepeel 9/11/17
 • J.J. de Haan, H. Verstegen. Bodemkwaliteit op zand 2011-2016, Resultaten gangbare en biologische bedrijfssystemen rond opbrengsten, bodemkwaliteit, bemesting en uitspoeling. Presentatie Begeleidingscommissie Bodem Vredepeel 13/12/17
 • J.J. de Haan, M. Wesselink, H. Verstegen. Bodemkwaliteit op zand 2011-2016, Resultaten gangbare en biologische bedrijfssystemen rond opbrengsten, bodemkwaliteit, bemesting en uitspoeling. Presentatie Themamiddag Bemesting Akkerbouw CBAV. Putten 30/11/17 https://www.handboekbodemenbemesting.nl/upload_mm/5/2/c/1d175d8f-98b4-476a-b9eb- a7973ac3ce59_Workshop%202%20Janjo%20de%20Haan%20Bodemkwaliteit%20op%20zand.pdf
 • Marc Kroonen, Harry Verstegen, Brigitte Kroonen. Diverse excursies op WUR-proeflocatie Vredepeel met aandacht voor Bodemkwaliteit op zand.
 • J.J. de Haan, Paulien van Asperen, Johnny Visser, Gerard Hoekzema en Harm Jan Russchen. Bodemkwaliteit Veenkoloniën 2016, Begeleidingscommissie. Presentatie 31/01/17
 • Ham Jan Russchen, Johan Specken en Gerard Hoekzema, VVB lezingserie met resultaten uit Bodemkwaliteit Veenkoloniën waarbij in ca 15 bijeenkomsten ca 250 ondernemers bereikt worden.
 • Excursies vanuit de proefboerderij voor telers en andere partijen waarbij de proef Bodemkwaliteit Veenkoloniën als kapstok wordt genomen om de Veenkoloniale problematiek uit te leggen
 • Excursies vanuit de proefboerderij voor telers en andere partijen waarbij de proef Bodemkwaliteit Veenkolonien als kapstok wordt genomen om de Veenkoloniale problematiek uit te leggen:

  • Regelmatig met AOC-leerlingen. 30 per keer
  • VVB en studiegroepen: 15 keer; totaal ruim 300 personen
  • 3 x Emsland group, duitse telers: 220 personen
  • Nuffield scolars buitenlandse telers 20 personen
  • Diverse rondgangen met (semi)overheden en onderwijs
 • Johnny Visser, Presentatie “Groenbemesters, zaaitijden en opbrengst”, 1 december 2017, Themaochtend “Vergroening in de praktijk”, 80 aanwezigen, Valthermond. http://docplayer.nl/69803793-Groenbemesters-zaaitijden-en-opbrengst.html
 • G.W. Korthals e.a. Maatregelen en meetmethoden bodemkwaliteit, Bodemgezondheid binnen bedrijfssystemen. Onderzoekersbijeenkomst, 8-6-2017, Vredepeel.
 • J.H.M. Visser & L.P.G. Molendijk. Bodemgezondheidproef, vernieuwde opzet. Onderzoekersbijeenkomst, 8-6-2017, Vredepeel.

Vakbladartikelen

Themamiddag

 • Janjo de Haan, Harm Brinks, Oane de Hoop (2019). Themamiddag bemesting akkerbouw CBAV: maatschappelijke uitdagingen voor akkerbouwer en beleid. Nijkerk. 28 november 2019. 96 deelnemers
 • Janjo de Haan, Ciska Nienhuis, Brigitte Kroonen Partnerdag PPS Beter Bodembeheer Bijeenkomst 1 juli 2019. 40 aanwezigen, Vredepeel.
 • Janjo de Haan. Integrated Soil Management on Sandy Soils for Sustainable Agriculture Excursie Masterclass 11, Wageningen Soil Conference, 27-30 aug Wageningen. 28 augustus 2019. 25 aanwezigen, Vredepeel.
 • Marie Wesselink, Janjo de Haan, Harry Verstegen, Marc Kroonen. Veldbezoek Bodemkwaliteit op Zand, begeleidingscommissie. 18 september 2019, 8 aanwezigen, Vredepeel.
 • Marc Kroonen, Marie Wesselink. Veldbezoek Bodemkwaliteit op Zand. Introductieprogramma nieuwe medewerkers Open Teelten, 4 december 2019, 20 aanwezigen, Vredepeel.

Nieuwsberichten