Nieuws

Nieuwe M. chitwoodi resistente bietenrassen blijken ook resistent tegen M. fallax!

Gepubliceerd op
22 december 2022

Het afgelopen jaar is het bietenras Redukto op de markt gekomen. Dit is het eerste ras met resistentie tegen wortelknobbelaaltjes. Daarnaast ligt nog een ras (Jemina KWS) in onderzoek wat mogelijk in 2024 beschikbaar komt. Naast de al eerder aangetoonde resistentie tegen M. chitwoodi blijken deze rassen ook een zeer hoog niveau van resistentie tegen M. fallax te bezitten.

De wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax zijn een probleem voor de Nederlandse akkerbouw. Deze quarantaine aaltjes kunnen aanzienlijke schade veroorzaken in belangrijke akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen als aardappel en peen. Een belangrijk instrument voor de beheersing van plant parasitaire aaltjessoorten is een goed doordachte vruchtwisseling met niet-waardplanten of resistente cultuurgewassen. De beheersing van M. chitwoodi en M. fallax door gewasrotatie is echter lastig omdat veel cultuurgewassen waard zijn voor deze aaltjessoorten. Ook de gangbare suikerbiet rassen zijn waard voor deze aaltjessoorten.

De resistentie van bietenrassen

Vanuit LTO en de Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw loopt het Plan van Aanpak Meloidogyne chitwoodi/fallax, een initiatief om door middel van kennisontwikkeling en -overdracht Meloidogyne chitwoodi en M. fallax beter te kunnen beheersen. SESVanderHave en KWS, kwekers van bietenrassen, zijn sinds een aantal jaar bezig met de ontwikkeling van nieuwe bietenrassen met een hoog niveau van resistentie tegen M. chitwoodi en M. fallax.

In kader van het programma Plan van Aanpak Meloidogyne en gefinancierd door de kwekers en BO akkerbouw, heeft Wageningen Plant Research de afgelopen jaren het resistentieniveau van enkele nieuwe bietenrassen voor M. chitwoodi onderzocht in potproeven en een veldproef. Dit onderzoek heeft aangetoond dat deze nieuwe bietenrassen een zeer hoog niveau van resistentie tegen M. chitwoodi bezitten. Onduidelijk was echter of de resistentie ook tegen M. fallax werkt. De gangbare bietenrassen zijn goede waard voor M. fallax.

Het afgelopen jaar heeft Wageningen Plant Research, in opdracht van BO Akkerbouw en de kweekbedrijven, het resistentieniveau voor M. fallax van een bietenras van SESVanderHave (Redukto) en een ras van KWS (Jemina KWS) onderzocht in een potproef. De eerste (voorlopige) resultaten van deze proef zijn zeer positief en laten zien dat deze M. chitwoodi-resistente rassen ook een zeer hoog niveau van resistentie tegen M. fallax bezitten.

Deze bietenrassen, met een gecombineerde resistentie tegen M. chitwoodi en M. fallax, zijn dan ook een waardevolle aanvulling op de beheersmogelijkheden voor deze twee aaltjessoorten.