Nieuws

Groenbemesters; een overzicht van kennisvragen

Gepubliceerd op
23 juli 2021

Een groenbemester kan worden ingezet voor meerdere doelen en is dus niet alleen maar een “bemester”. Een groenbemester levert vaak geen verkoopbaar product, maar kan via verbetering van de fysische, chemische en biologische bodemvruchtbaarheid, vermindering van de ziekten, plagen en onkruiddruk en verhoging van de biodiversiteit direct of indirect voor hogere opbrengsten zorgen.

Echter, een groenbemester kost ook tijd en geld en kan er voor zorgen dat ziekten en plagen, zoals plant-parasitaire aaltjes, zich juist vermeerderen. Voor het slagen van een groenbemesterteelt met positief effect op de hoofdteelt, is het daarom van belang het juiste doel voor ogen te houden. De groenbemester keuze dient te worden aangepast op dit doel en de uitgangssituatie van het perceel.

Veel kennis over de teelt van groenbemesters voor de verschillende doelen, is samengevat in het Handboek Groenbemesters. Echter, er zijn ook nog veel vragen omtrent groenbemesters, ofwel de witte vlekken in onze kennis. Tijdens lezingen, workshops, groenbemesterdagen en veldbezoeken in de periode 2017-2020, zijn uit de praktijk gestelde vragen van ondernemers en adviseurs verzameld. Het doel van dit verslag is een overzicht te geven van deze kennisvragen gerelateerd aan groenbemesters.

Per vraag wordt aangegeven in hoeverre er in onderzoek al aan gewerkt is (literatuurverwijzingen), gewerkt wordt (verwijzing naar lopend onderzoek) of waar onderzoek gewenst is. Vragen die nog niet beantwoord kunnen worden, geven inzicht in kennisleemtes en zijn mogelijk onderwerp voor verder onderzoek. Een PPS voorstel wordt ingediend om een deel van de onbeantwoorde vragen verder op te pakken.