Nieuws

Beheers bodempathogenen met Gezondgewastool

Gepubliceerd op
11 januari 2022

De Gezondgewastool is klaar. Met deze online tool kunnen akkerbouwers en adviseurs eenvoudig zien welke bodemmaatregelen effectief zijn tegen bepaalde bodempathogenen. Kennis uit een dik onderzoeksrapport komt samen in één schema op maat.

De Gezondgewastool komt voort uit de PPS Beter Bodembeheer en is gefinancierd door BO Akkerbouw en TKI Agri & Food. De tool draagt bij aan het Actieplan Plantgezondheid. Wageningen University & Research ontwikkelde deze op basis van informatie uit het rapport ‘Beheersing van bodempathogenen via bodemgezondheidsmaatregelen’ van Aad Termorshuizen, Leendert Molendijk en Joeke Postma.

Een dik rapport samengevat in één schema

Molendijk is blij met het resultaat. “De tool brengt een rapport van honderd pagina’s over bodempathogenen terug tot één schema op maat, waarmee de akkerbouwer direct aan de slag kan. De tool is op dezelfde manier opgebouwd als het veel gebruikte aaltjesschema. De bedoeling is de tool later uit te breiden met bodeminsecten.”

Zo werkt de tool

De tool werkt eenvoudig. Voor de aaltjes, bodemschimmels en bacteriën die de akkerbouwer of adviseur kiest, geeft het schema aan of de bodemmaatregel bewezen effectief (groen), perspectiefvol (geel), niet effectief (paars) of onbekend (wit) is. Maatregelen die de teler kan nemen zijn onder meer biologische bestrijding, groenbemesters, inundatie, grondbewerking en vruchtwisseling. Bij de gekleurde vakjes kan de gebruiker doorklikken op relevante achtergrondinformatie. De nadruk ligt op de gewassen aardappelen, cichorei, granen, kool- en raapzaad, peen, peulvruchten, suikerbiet en ui.

Kennisdag Beter Bodembeheer op 8 februari

De Gezondgewastool is een van de onderwerpen op de online Kennisdag Beter Bodembeheer op dinsdag 8 februari. Wie meer wil weten over deze tool en andere kennis over beter bodembeheer is van harte welkom. De ochtend staat in het teken van de resultaten uit het onderzoek. In de middag zijn er kleinschalige praktische workshops.