Vraag ons om advies

Heeft u vragen over het Nagoya Protocol, de EU ABS Verordening of andere aspecten van toegang en verdeling van voordelen, waarop u het antwoord niet op deze website kunt vinden? Stel uw vragen direct aan een van onderstaande personen!

ABS-Loket (National Focal Point (NFP) on Access and Benefit-Sharing) Nederland

Dr Martin Brink (NagoyaNL@wur.nl; martin.brink@wur.nl; +31 (0)317 483520)

Mevr. Jarinka Heijink (NagoyaNL@wur.nl; jarinka.heijink@wur.nl)

Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN). Postbus 16, 6700AA Wageningen

Bevoegde nationale autoriteit (CNA) voor Nederland

Mevr. Kim van Seeters (k.vanseeters@minlnv.nl; +31 (0)6 31002237)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Postbus 20401, 2500EK Den Haag

Vraag een presentatie over het Nagoya Protocol aan

Op verzoek kan het ABS-Loket Nederland op locatie een presentatie geven over het Nagoya Protocol, de EU ABS Verordening en de gevolgen voor gebruikers van genetische bronnen. Hierbij is ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Er zijn binnen Nederland geen kosten verbonden aan deze presentaties.