Smartphone

Vraag een expert om advies

Stel uw vraag aan een van de volgende experts!

ABS-loket Nederland:

Dr. Martin Brink (martin.brink@wur.nl)

+31 (0)317 483520

Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN). Postbus 16, 6700AA  Wageningen

Bevoegde instantie voor Nederland:

Mevr. Kim van Seeters (K.vanSeeters@minez.nl)

+31 (0)6 31002237

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Postbus 20401, 2500EK  Den Haag

Of via email: NagoyaNL@wur.nl.