Ruigpootbuizerd

Waar kan ik meer informatie vinden over toegang en verdeling van voordelen (ABS)?

Waar kan ik meer informatie over ABS vinden?

Voor meer informatie over toegang en verdeling van voordelen (Access and Benefit-Sharing, ABS) kunt u terecht op de website van het secretariaat van de CBD, van het nationale clearing house van het land waarover u informatie wilt, of van het ABS Clearing-House dat onder het Nagoya Protocol is opgezet. Met name het Nagoya Protocol eist van de Partijen bij het protocol (landen) dat ze gebruikers en leveranciers van genetische bronnen duidelijk informeren over zaken zoals wettelijke maatregelen, vergunningen die verleend worden als bewijs van voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) en onderling overeengekomen voorwaarden (MAT), verplichtingen van gebruikers voor het gebruik van traditionele kennis, de aangewezen bevoegde autoriteiten en het nationale ABS-loket, modelcontracten, gedragscodes en beste praktijken.

Een andere optie is om contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten of het nationale ABS-loket (National Focal Point) van het land in kwestie. Contactgegevens van bevoegde nationale autoriteiten en nationale ABS-loketten staan op de website van de CBD.

Voor meer informatie over de implementatie van het ITPGRFA kunt u terecht op de website van het secretariaat van het ITPGRFA, of bij het nationale ITPGRFA-contactpunt van het land waar u meer over wilt weten.

U bevindt zich nu op de website van het Nederlandse ABS-loket (het nationale loket voor toegang en verdeling van voordelen). Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen via NagoyaNL@wur.nl of een e-mail sturen aan Martin Brink (martin.brink@wur.nl). Wij doen ons best om al uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.