Nieuws

Filmpjes over groenbemesterkeuze

Gepubliceerd op
18 december 2018

Op de Groenbemestersdag van 29 augustus j.l. hielden verschillende onderzoekers presentaties over verschillende aspecten van groenbemesters. Deze presentaties zijn op video opgenomen en zijn nu te vinden op de website Beter bodembeheer.

Er zijn 5 filmpjes geproduceerd over (de juiste keuze) van groenbemesters, nl:

  • Groenbemesters en bodemstructuur: over het effect van groenbemesters op de bodemstructuur op verschillende dieptes. Dit filmpje vindt u hier.
  • Groenbemesters en stikstofaanvoer: over het effect van groenbemesters op het stikstof leverend vermogen. Dit filmpje vindt u hier.
  • Groenbemesters en aanvoer organische stof: over het effect van groenbemesters op de aanvoer van organische stof. Dit filmpje vindt u hier.
  • Effect van Tagetes: over de effecten van Tagetes als groenbemester op o.a. de opbrengst van aardappel. Dit filmpje vindt u hier.
  • Keuze juiste groenbemesters: over de proeven die zijn gedaan op WUR locatie Vredepeel met Japanse haver en rogge. Dit filmpje vindt u hier.