Project

Toedienen zout water, Rotterdam

De Duizendknoop bevindt zich in een zetsteenglooiing. Aangrenzend aan de glooiing is zout zeewater aanwezig. Buiten de Duizendknoop is er weinig vegetatie aanwezig op de glooiing.

Locatie: Markweg
Oppervlakte: 15 m2
Begindatum: 25 juni 2019
Einddatum: nog lopend

Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Uitgevoerd door: BTL Realisatie B.V.

Contact: Jan Putters, Natuur@portofrotterdam.com

Doelstelling

Volledige eliminatie.

Beschrijving methode

Er wordt een proef uitgevoerd met het besproeien met zout water. Voor de start van de proef is op de helft van de locatie de Duizendknoop bovengronds afgeknipt.

In juni 2019 is er een waterpomp geplaatst en een 30m3 watervat. De pomp vult het watervat met zeewater met behulp van een slang op de glooiing en slaat automatisch uit als het vat vol zit. Bereikt het water de ondergrens, dan slaat de pomp, aangestuurd door een vlotter, automatisch aan (met deze constructie hoeft er niet constant een waterpomp te draaien en wordt er 35 liter diesel per dag bespaard).

Een tweede slang is net boven de Duizendknooplocatie aangebracht en voorzien van gaten. Door de waterdruk loopt het water hier uit en ontstaat er door de gaten een constante besproeiing van de Duizendknoop.

In april 2020 is de slang vervangen voor een druppelsysteem met insteekdruppelaars. Deze zijn in de Duizendknoopstengels aangebracht, met als doel het zout water tot dieper in de wortels te krijgen.

Effectiviteit

Na een aantal weken besproeien met zout water was duidelijk te zien dat de Duizendknoop bovengronds afsterft. Waar de bladeren al snel bruin werden, bleven de stengels nog lange tijd groen. Ook de stengels werden uiteindelijk bruin. Wel blijven er nieuwe uitlopers ontstaan, die door het zout water niet hoger worden dan circa 30 cm.

Vooralsnog sterft de Duizendknoop niet geheel af. Wel blijft de locatie met deze methode laag en wordt hij niet groter. Hierbij is geen verschil te zien tussen het deel wat afgeknipt is in vergelijking met het niet afgeknipte deel. Met deze methode is de locatie dus in ieder geval te beheren en mogelijk door middel van uitputting uiteindelijk te elimineren.

Ervaringen

Door de steile glooiing stroomde het water bij besproeiing snel terug naar het water, waardoor het slechts beperkt bij de wortels kwam. Dit is met behulp van insteekdruppelaars verbeterd.

Door het gebruik van zeewater raakte het systeem verstopt door algen, waardoor het regelmatig schoon moest worden gemaakt.

Operationele kengetallen en kosten

Per week wordt er circa 30 m3 zout water verbruikt. Doordat de locatie zich aan het zout water bevindt en er een vast stroompunt is wat gebruikt kan worden, zijn de kosten beperkt.  

Aanvullende informatie