Project

Ondergronds afdekken met geotextiel, Amersfoort

Binnen een herinrichtingsproject was de wens een oever water een watergang in de woonwijk te herprofileren en hier meer diverse oeverbeplanting aan te brengen. De hele oever was begroeid met Japanse duizendknoop en bramen.

Direct langs de groeiplaats loopt een trottoir en fietspad en onder de groeiplaats zijn diverse kabels en leidingen aanwezig waaronder een gasleiding (600 rond). Volledig uitgraven van de groeiplaats was vanwege de aanwezigheid van de gasleiding niet mogelijk.

Oppervlakte: 900 m2
Begindatum: oktober 2015
Einddatum: november 2015

Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort
Uitgevoerd door: Van de Haar bv, Wekerom

Contactpersoon: Christel Tijhuis, cim.tijhuis@amersfoort.nl

Doelstelling

De groeiplaatsen in de oever uitgraven en de wortels rondom de gasleiding af te dekken van grondwater tot oppervlaktewater (van de watergang).

Beschrijving methode

Voor het grootste gedeelte van de groeiplaats bleek het mogelijk deze volledig uit te graven tot er schone, duizendknoopvrije grond werd aangetroffen. Rond de gasleiding bleef een brede strook grond met wortels over die afgedekt moest worden. Er is gekozen voor het afdekken van deze strook van ‘water tot water’. Dus het folie werd 20 cm in het grondwater (hoge GWS ter plaatste) en onder de waterstand van de watergang aangebracht zodat de wortels niet via deze zijkanten (lengterichting) alsnog uit kunnen groeien. De waterstand in de watergang is hiervoor met 30 cm verlaagd (ontheffing F&F voor aangevraagd en afgestemd met het waterschap).

Rond de gasleiding is een 2mm dik HPDE-folie aangebracht op een diepte tussen de 50cm en 90cm onder maaiveld waarbij een overlap van 150 cm tussen beide foliedelen is aangehouden. Kleine beschadigingen zijn met ducttape ruim dichtgeplakt. Op de kopse kanten is tot 5-7 meter folie aangebracht in visueel schone grond op zo’n 40 cm diepte. Het folie was erg zwaar om aan te brengen en is niet de meest arbo-vriendelijke methode maar uiteindelijk is het naar wens aangebracht. Hierop is schone grond aangebracht en de oeverrand is verder afgedekt met beplante aquamatten. De grond is ingezaaid met een bloemrijk bermmengsel.

De ligging van het doek is aangegeven in de beheersystemen als bodemvreemd materiaal aan het gasbedrijf is op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van het doek. De overige kabels en leidingen zijn ten tijde van het werk ‘opgehangen’ en schoongemaakt en in schone grond vrij bereikbaar.

Effectiviteit

Tot op heden (2020) is het hele projectgebied vrij van duizendknoop. Er is in de periode voorjaar 2016 t/m najaar 2018 jaarlijks 3 keer per groeiseizoen gecontroleerd op hergroei. Vooral ter plaatse van de naden en de kopse kanten van het projectgebied. In maart 2019 is het gebied definitief vrij van duizendknoop opgeleverd.

Ervaringen

Deze vorm van afdekken van duizendknoopgrond was de eerste in z’n soort voor de gemeente Amersfoort. De uitvoering is in samenspraak met de uitvoerend aannemer uitgedacht en tijdens de uitvoering is er veelvuldig afgestemd.

Operationele kengetalen en kosten

De totale kosten van de JDK-sanering van de oever bedragen zo’n 75.000 Euro. Hierin zijn tevens de kosten voor het afgraven, afvoeren en storten van de vrijkomende grond (Niet-Toepasbaar) opgenomen.

Aanvullende informatie

Het werkterrein is gedurende de sanering en het afdekken met bouwhekken afgesloten geweest en al het gebruikte materieel is na elke werkdag volledig gereinigd. Het werk heeft ongeveer 1 werkweek gekost om uit te voeren. Onderstaand foto’s van de uitvoering en een foto van de oever in 2009 en 2017 (bron: google maps).

Afdekken met geotextiel - voor en na (bron: Google Maps)