Project

Handmatig uitgraven Japanse Duizendknoop, Boekelo

In het Teesinkbos Boekelo worden de wortelstokken van de Japanse duizendknoop zoveel mogelijk uitgegraven door leden van de VrijdagNatuurwerkgroep EnHoe.

De duizendknoop groeit langs een zandweggetje in het parkachtig natuur gebied van Landschap Overijssel. Het gaat acht kleine plekjes langs de weg (3 m2) en twee plekken aan het begin van een weiland, rechts 72 m2 en links 12m2).

Locatie: Teesinkbos Landsteinerlaan te Boekelo
Oppervlakte: totaal 87 m2
Begindatum: 18/06/2019
Einddatum: nog lopend tot eind 2022 is de verwachting

Opdrachtgever: Alexander van der Elst, beheerder Landschap Overijssel
Uitgevoerd door: VrijdagNatuurwerkgroep van EnHoe

Contact: coördinator Anton Heuven
Telefoon: 06-36293690
E-mail: antonheuven@outook.com

Doelstelling

Doelstelling: volledige eliminatie

Voorgeschiedenis: de duizendknoop is waarschijnlijk meegekomen met het zand dat langs de weg is gestort, waarschijnlijk om de toen modderige weg beter begaanbaar te maken.

Beschrijving methode

Eerste jaar: op 8 juni 2019 is begonnen met de duizendknoop uit te spitten (12 manuren) daarna elke 14 dagen herhaald (2 a 3 uur per keer) en geprobeerd de wortels er zoveel mogelijk uit te krijgen. Wortels te drogen gelegd op bramenstuiken en boombast (ging gemakkelijk, droog jaar!). Aan het einde van het groeiseizoen zijn alle wortels in plastic zaken verzameld en met het restafval afgevoerd.

Tweede jaar: vanaf half april elke 14 dagen de duizendknoop uitgestit (ca. 1 manuur per keer). Eind 2019 is de zandweg door defensie vlak geschoven waardoor er in april 2020 nieuwe plekken met Japanse Duizendknoop langs de weg zijn ontstaan. Waarschijnlijk zijn fragmenten van de plant met de werkzaamheden aan de weg verspreid geraakt. Op dit moment (september 2020) zijn deze plekken weer ‘schoon’ maar controle blijft vereist. Ook de kleine plek links bij opgaan van het weiland is op dit moment waarschijnlijk schoon. Het aantal scheuten neemt af maar bij het graven naar wortels gaan we dieper en kwamen we ook op puin en asfalt uit. Wortels worden gedroogd en aan het eind van het jaar afgevoerd als restafval.

Effectiviteit

De resultaten zijn goed en eigenlijk boven verwachting. Dat komt waarschijnlijk omdat er ook geen wortels van andere planten zitten en de grond goed is losgewoeld. Daardoor zijn de grotere duizendknoopwortels beter te bereiken. De verwachting is dat het nog een paar duurt voordat alle wortels weg zijn. Tot dat moment wordt er elke 14 dagen een controle uitgevoerd.

Ervaringen

Voordeel was de zandgrond met weinig boomwortels.

Meer aandacht voor preventie door defensie aan te spreken om verdere verspreiding van de exoot Japanse Duizendknoop te voorkomen.

Operationele kengetallen en kosten

De kosten die gemaakt zijn en gaan worden, zijn de afvoerkosten van de wortels met het restafval. De uren tot nu toe van 18/06/2019 tot 11/9/2020 totaal 51 manuur waren vrijwilligerswerk.

Aanvullende informatie

Coördinatie punten grote veld 52.1998623, 6.8108613 (Google).