Project

Elektrothermisch bestrijden op een glooiing, Rotterdam

De Duizendknoop bevindt zich op een stortsteenglooiing in de Lekhaven. Aangrenzend aan de glooiing ligt een voetpad. Buiten de Duizendknoop is er weinig vegetatie aanwezig op de glooiing.

Oppervlakte: 77m2
Begindatum: 04-07-2019
Einddatum: Nog lopend

Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Uitgevoerd door: BTL Realisatie B.V. (met onder aannemer Heijmans Dienstverlening).

Contact: Jan Putters, natuur@portofrotterdam.com

Doelstelling

Doelstelling: Volledige eliminatie

Voorgeschiedenis: Om de behandeling veilig te kunnen uitvoeren is de Duizendknoop tot 20cm bovengronds afgeknipt. Hierbij zijn de afgeknipte plantenresten afgevoerd. 

Beschrijving methode

Er is een Elektrothermische behandeling uitgevoerd met de Rootwave Pro, een elektrische onkruidbestrijder voor selectieve bestrijding van onkruiden tot in de wortel. De machine stuurt een elektrische lading door de stengel en de wortel van de plant. Door de natuurlijke elektrische weerstand in de plant wordt deze elektrische energie omgezet in warmte. Door deze hitte wordt het vocht in de plant verdampt en barsten de plantcellen, waardoor de plant dood zou moeten gaat.  

Met een handgedragen lans wordt iedere stengel een-voor-een behandeld. De werklocatie wordt gezien de veiligheid tijdens de uitvoering afgezet.  

Afhankelijk van de bevindingen zullen er +/- 10 elektrische behandelingsbeurten plaatsvinden.

Effectiviteit

Na de behandeling is het bovengrondse effect snel zichtbaar, doordat de behandelde stengels bruin worden. Vanuit deze stengels is er geen hergroei waargenomen, wel ontstaan er nieuwe scheuten vanuit de wortels.  

Na 1 jaar bestrijden met 4 behandelingen is de locatie kleiner geworden tot 50 m2. Het is nog te vroeg om te concluderen of de methode er in slaagt de hele locatie te elimineren. Maar de eerste resultaten zien er hoopvol uit.  

Ervaringen

Voor de behandeling met Rootwave Pro zijn weinig beperkingen. Het is echter nog onduidelijk of het effect heeft op onderliggende kabels, waardoor de methode minder geschikt is rond kabels en leidingen. Doordat er niet gegraven hoeft te worden, is de methode zeer geschikt voor glooiingen of locaties in het bosplantsoen.  

Operationele kengetallen en kosten

Tijdens de proef zijn ze 8 uur bezig geweest met de locatie van ± 80 m2. Waarbij de productie op 10 m2 per uur zit. Afhankelijk van het aantal stengels per m2 en de toegankelijkheid van de locatie kan deze productie anders worden. 

Aanvullende informatie

Elektrothermisch bestrijden