Mating adults

Coloradokever in de Oekraïne en Nederland

De Coloradokever kan een groot probleem zijn in een aardappelteelt en alleen effectief bestreden worden via toepassing van chemische middelen. Dit maakt dat het probleem vooral speelt in de biologische aardappelteelt. Het is de verwachting dat problemen met de kever in de toekomst zullen toenemen door klimaatsverandering en het beperkter wordende middelenpakket. Een bijkomend probleem is dat de kever gemakkelijk resistentie tegen insecticiden ontwikkelt. Het Ministerie van EZ heeft een samenwerkingsprogramma op het gebied van landbouw met Oekraïne. Aangezien de teelt van aardappelen belangrijk is in Oekraïne zijn ook vraagstukken zoals de Coloradokever voor Oekraïne van belang en ligt een verkenning van het vraagstuk in beide landen en een eventuele vervolgsamenwerking voor de hand.

Aanpak

  1. Inventarisatie Coloradokever probleem in Nederland.
  2. Literatuur review mogelijkheden voor resistentieveredeling.
  3. Organisatie van een Workshop in Kiev.

Resultaten

Er is een literatuur review 'managing the Colorado potato beetle; the need for resistance breeding' geschreven. Hierin wordt een overzicht gegeven van de tot nu toe gebruikte management tools en de perspectieven van resistentie veredeling.

  • Er is een inventarisatie gemaakt van het Coloradokever probleem in Nederland. Dat blijkt er vrijwel niet te zijn. In de biologische teelten zijn soms problemen. In de gangbare teelt wordt de kever effectief bestreden met insecticiden. Als dit niet gebeurt zouden we heel snel een probleem krijgen, zoals in veel oost Europese landen het geval is.
  • Verder is een bezoek gebracht aan het aardappel instituut in de Oekraïne, waar een 1-daagse workshop is georganiseerd. In de Oekraïne is de Coloradokever een groot probleem, met name in de kleine teelten omdat daar geen insecticiden worden gebruikt. Het aardappelinstituut van de Oekraïne veredelt al meer dan 50 jaar op Coloradokever resistentie en er zijn er ook enkele op de markt gebracht. Deze worden echter niet veel geteeld. De reden daarvoor is nog onduidelijk, maar hangt mogelijk samen met andere kwaliteitseigenschappen.
  • Er is een voorstel gemaakt voor een gezamenlijk project met de Oekraïne.

Partners

Wageningen Plant Breeding