Partners

1Health4Food is een ambitieus onderzoeksprogramma op het gebied van dier- en volksgezondheid.

Binnen 1Health4Food wordt kennis ontwikkeld voor meerdere sectoren, kennis die veehouders in staat stelt rendabel te produceren op een wijze die ook veilig is voor de mens. De ambitie is om in de toekomst gezamenlijk een gezonde en veilige veehouderij te realiseren. Binnen 1Health4Food werken verschillende bedrijven en organisaties samen.

Partners