Nieuws

Inspiratie PWS & onderzoeksvaardigheden

Gepubliceerd op
18 september 2014

Hieronder vindt u een overzicht met interessante wedstrijden en prijsvragen voor profielwerkstukken en het toepassen van onderzoeksvaardigheden.

Algemeen

KNAW Onderwijsprijs (VWO)

Van Melsen prijs - RU Nijmegen

Wetenschapscongres – Universiteit Leiden (presentatie, VWO)

Twente Academy Profielwerkstukkenwedstrijd - Universiteit Twente (VWO)


Specifiek vakgebied/onderwerp

Knappe waterhoofden - Watermanagement

Olympiades (ak, sk, bio, na, informatica, wi)

Jan Kommandeurprijs - RUG (NG/NT)

Jan Pen-prijs – RUG (EM)

Marie Lokeprijs- RUG (CM)

Imagine – (internationaal, duurzaamheid)

Innovatie Challenge - Technologie 2020 – TU Eindhoven

Linnaeusprijs – Planten- Wageningen University

First Lego League (NT, robotwedstrijd)