Food Valley Scholennetwerk

Het Food Valley Scholennetwerk is een regionaal VO-HO-netwerk van Aeres Hogeschool Wageningen, Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool Van Hall Larenstein, Wageningen University & Research en tien VO-scholen uit de regio Foodvalley. In ons hechte samenwerkingsverband staat leren met elkaar en van elkaar centraal.

Sinds 2010 zetten de opleidingsinstituten van het Food Valley Scholennetwerk zich in om inspirerend en nieuw onderwijs in de klas te brengen en elke leerling te stimuleren om bewuste keuzes te maken in zijn of haar studieloopbaan.

Inmiddels bieden we docenten succesvolle Teacher Academy en Docentontwikkel Teams (DOTs). Voor leerlingen is er ruime keuze uit onder meer Junior Consultancy Trainingen, campusbezoeken, PWS-begeleiding of de HAVO-PWS-prijs. Ook werken we samen aan het bestrijden van het lerarentekort.

Zo vormt het netwerk een platform waarin onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven elkaar versterken om daarmee toponderwijs mogelijk te maken dat past bij de ambitieagenda van de regio Foodvalley.

Deelnemers binnen het scholennetwerk

Voortgezet onderwijs

- Christelijk Lyceum Veenendaal
- Corlaer College (Nijkerk)
- CSG Het Streek (Ede)
- Hendrik Pierson College (Zetten)
- Ichthus College (Veenendaal)
- Johannes Fontanus College (Barneveld)
- Marnix College (Ede)
- Pallas Athene College (Ede)
- Pantarijn (Wageningen)
- Rembrandt College (Veenendaal)

Hoger onderwijs

Aeres Hogeschool Wageningen

Leerkracht, vakkennis en professionele ontwikkeling

Hoe zorg je ervoor dat je al je kennis, talenten en potentieel benut? Bij Aeres Hogeschool Wageningen richt je je op het vergroten van de leerkracht van mensen en organisaties. Van (beroeps-) onderwijs tot professionele praktijk. Geïnspireerd door de natuur. Het vergroten van leerkracht staat centraal in het totale onderwijsaanbod, de professionaliseringstrajecten en in het praktijkgerichte onderzoek. We staan middenin het werkveld en leiden docenten, praktijkopleiders, innovators van leren en kennismanagers op voor beroepsonderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 

Christelijke Hogeschool Ede

Kies jij voor een opleiding aan de Christelijke Hogeschool Ede, de CHE (cee-haa-ee)? Wanneer je in Ede komt studeren, dagen we je uit na te denken over hoe jij van betekenis kunt zijn voor een ander. Of je nu studeert of straks werkt, als journalist, verpleegkundige, bedrijfsadviseur of...

'Wie wil jij zijn voor de wereld van morgen?' is een vraag of thema waar jij je tijdens je studie mee bezig houdt.

De CHE is een hogeschool die hoge eisen stelt aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat merk je als student. De CHE mag zich al jaren de beste (middelgrote) hogeschool van Nederland noemen. Elk jaar zetten studenten en onafhankelijke experts de CHE in de Keuzegids op nummer één. Daar zijn we trots op.

Hogeschool Van Hall Larenstein

Hogeschool Van Hall Larenstein is een kleinere hogeschool waar persoonlijke aandacht voor de student vanzelfsprekend is. Studenten kiezen voor Van Hall Larenstein voor de inhoud van de opleidingen, maar ook voor het praktijkgerichte onderwijs. Ze werken al tijdens hun studie met opdrachtgevers uit de praktijk. Onderwijs vindt plaats in een van de gebouwen van de hogeschool in Velp of Leeuwarden, maar ook in de eigen tuinen, labs, ateliers of proefboerderijen. Duurzaamheid zit in het dna van de school en de studenten. Van Hall Larenstein werd dan ook door een landelijk studentenpanel uitgeroepen tot duurzaamste hogeschool van Nederland.

Van Hall Larenstein biedt hbo-opleidingen aan op het gebied van de inrichting van onze omgeving, water, natuur, voeding, dieren, business en internationale ontwikkeling. Er zijn ook deeltijdopleidingen, associate degrees en masteropleidingen. Wie meer wil weten over de school of geholpen wil worden met zijn studiekeuze, vind verdere informatie op de website.

Wageningen University & Research

De universiteit is een belangrijk onderdeel van Wageningen University & Research. De universiteit richt zich specifiek op de thema’s gezonde voeding en leefomgeving en draagt met bachelor- en masteropleidingen bij aan voedselzekerheid.

Decanen, mentoren, studiekeuzeprofessionals en vakdocenten spelen een belangrijke rol bij de studiekeuze van leerlingen. Wageningen University wil je hierbij graag ondersteunen. Op onze website vind je diverse mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen bij het maken van een studiekeuze.

Wageningen Pre-University

Wageningen Pre-University (voorheen Food Valley Netwerk VO-HO) inspireert docenten om innovatieve kennis uit het domein 'gezonde voeding en leefomgeving' toe te passen in de klas. Zo bieden en ontwikkelen wij lesproducten, uitdagende projecten voor leerlingen en nascholingen voor vakdocenten binnen havo en vwo. Studiesucces in het hoger onderwijs begint in het voortgezet onderwijs, daarom zetten wij ons in voor een goede aansluiting tussen het voortgezet en hoger onderwijs.

Wageningen Pre-University is onderdeel van Wageningen University & Research en brengt in heel Nederland inspiratie en nieuwe kennis in de klas.

Netwerkscholen kunnen tegen inlevering van vouchers deelnemen aan de activiteiten van Wageningen Pre-University..

Kaart Food Valley netwerkscholen

Kaart Food Valley Scholennetwerk

Klik op de afbeelding om in te zoomen.


Regionale VO-HO netwerken

De regionale VO-HO netwerken bestaan uit havo/vwo-scholen, hogescholen, universiteiten en bedrijven en/of maatschappelijke organisaties. Samen slaan zij een brug tussen landelijk beleid en regionale uitvoering daarvan. De netwerken staan voor goed onderwijs en bevorderen aansluiting, doorstroming en studiesucces.

Studiesucces in het hoger onderwijs begint in het voortgezet onderwijs. Het voortgezet en hoger onderwijs hebben dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwalitatief goed onderwijs en een gezamenlijk belang om op de onderwijsinhoud samen te werken. Dit doen zij door in te zetten op de volgende thema’s:

  • Doorlopende vak- en curriculumontwikkeling in het voortgezet onderwijs;
  • Verbetering van de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs;
  • Doorlopende professionele ontwikkeling van docenten in voortgezet en hoger onderwijs, technische onderwijsassistenten en schoolleiders.