Project

North Sea Ballast Water Opportunity (NSBWO)

NIOZ is coördinator van het Europese North Sea Ballast Water Opportunity (NSBWO) project. Dit project heeft als doel de ondertekening van de IMO BWMC te bespoedigen.

NSBWO logo 2 regels-250.gif

Dit project wil een platform zijn waar de wetenschap, de scheepvaart, de havenautoriteiten en het beleid elkaar ontmoeten.

Dit alles binnen de Noordzee-regio, waar samenwerking op het gebied van maritieme zaken van groot belang is.

Doelstellingen van het project:

  1. Het versterken van de regionale samenwerking bij de implementatie en de controle op naleving van de maatregelen van de IMO BWMC;
  2. Het opzetten van een open onderzoeks- en innovatieprogramma voor de Noordzee-regio, gebaseerd op wetenschappelijke kennis voor de invoering en naleving van maatregelen op het gebied van ballastwater certificering en controle op handhaving door de verantwoordelijke autoriteiten in Europese havens;
  3. Het opstellen van een strategie voor de toekomst van de Noordzee-regio om het aantal schadelijke invasies van nieuwe soorten sterk te verminderen;
  4. Het samenbrengen van de verschillende belangengroepen in de Noordzee-regio met de nadruk op een open uitwisseling van standpunten en expertise.

Coördinatie project

De algehele coördinatie van het project en het verder ontwikkelen van testen op het land voor certificering is de verantwoordelijkheid van het NIOZ. De andere werkpakketten worden geleid door The Federal Maritime and Hydrographic Agency of Germany (BSH, Duitsland), GoConsult (Duitsland), World Maritime University (Zweden) en CaTO Marine Ecosystems (Nederland).

Het project wordt mede gefinancierd door INTERREG IVB North Sea Region Programme van het Europese Regionale Ontwikkelingsfonds (ERDF).

Meer informatie op de projectsite: