Nieuws

DECLARE tool voor zorgvuldigheidsverklaringen nu open

Gepubliceerd op
28 september 2017

Deze week is de EU-brede tool DECLARE opengesteld voor het indienen van zorgvuldigheidsverklaringen door ontvangers van subsidie voor onderzoek met genetische bronnen en/of traditionele kennis met betrekking tot genetische bronnen dat onder de werking van de EU ABS Verordening valt.

Later dit jaar zal de tool ook worden opengesteld voor zorgvuldigheidsverklaringen bij het eindstadium van de ontwikkeling van een product met gebruikmaking van genetische bronnen en/of traditionele kennis met betrekking tot genetische bronnen.

DECLARE is beschikbaar via het portal van de Europese Commissie. U dient zich eerst te registreren bij de EU (EU login) en vervolgens bij DECLARE. In bijgevoegde handleiding kunt u vinden hoe DECLARE werkt en hoe u een zorgvuldigheidsverklaring kunt indienen.

Voor meer informatie over handhaving en de zorgvuldigheidsverklaringen kunt u terecht op de site van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Zorvuldigheidsverklaringen

In de EU ABS Verordening (Verordening (EU) 511/2014) zijn twee „controlepunten” vastgesteld waarop gebruikers van genetische bronnen een zorgvuldigheidsverklaring moeten indienen. 

Het eerste controlepunt (vastgesteld in artikel 7, lid 1, van de Verordening) betreft het onderzoeksstadium, wanneer een onderzoeksproject in verband met het gebruik van genetische bronnen en traditionele kennis met betrekking tot genetische bronnen wordt gefinancierd uit externe middelen in de vorm van een subsidie. De EU ABS verordening maakt geen onderscheid tussen publieke en particuliere middelen. Het tweede controlepunt betreft het eindstadium van de ontwikkeling van een product met gebruikmaking van genetische bronnen en/of traditionele kennis met betrekking tot genetische bronnen. 

De inhoud van de af te leggen verklaring voor beide controlepunten wordt voorgeschreven in de bijlagen bij de Uitvoeringsverordening (Verordening (EU) 2015/1866).