Nieuws

Actualisatie stikstofbemestingsrichtlijnen nodig

Gepubliceerd op
30 januari 2019

De stikstofbemestingsrichtlijnen van meer dan 20 akkerbouwgewassen of akkerbouwmatige teelten moeten worden geactualiseerd. Dat blijkt uit een beoordeling van de onderbouwing en actualiteit van de N-bemestingsrichtlijnen in het Handboek Bodem en Bemesting, die WUR Open Teelten en Delphy in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw (BOA) hebben uitgevoerd. Het betreft onder andere zomergerst, uien en gaszaadteelten.