News

Aanleg landschapstuin NL2120 op Wageningen Campus

Published on
April 26, 2022

Vorige week is de aanleg van de landschapstuin NL2120 gestart. De tuin komt op het veld tussen Orion en Omnia.

In 2019 bracht Wageningen University & Research (WUR) het rapport ‘Een natuurlijker toekomst voor Nederland in 2120’ uit. Het is een integraal perspectief over hoe Nederland er over 100 jaar uit zou kunnen zien als je uitgaat van op natuur gebaseerde oplossingen voor vraagstukken als klimaatverandering, verstedelijking en biodiversiteit. Dit perspectief, inmiddels bekend onder de noemer NL2120, is tot stand gekomen als een echt One Wageningen-project. In interactieve werksessies brachten bijna 20 experts van WUR in korte tijd hun kennis en beelden samen tot een prikkelend, positief verhaal over de toekomst. De landschapsarchitecten en ruimtelijke ontwerpers van Wageningen Environmental Research (WENR) faciliteerden deze gezamenlijke zoektocht en brachten dit samen in een tot de verbeelding sprekende kaart van Nederland in 2120.    

NL2120 staat voor inspelen op de diversiteit die ons landschap biedt. Het koppelt maatschappelijke opgaven aan duidelijke landschapsvormende principes en essentiële kwaliteiten van een terrein, zoals bestendigheid, veerkracht, biodiversiteit en de plaats-eigenheid. Dit gedachtengoed is de inspiratiebron geweest voor de herinrichting van het veld tussen Orion en Omnia. Karakteristiek voor deze locatie waren de aanwezigheid van een grote hoeveelheid grond (de heuvel) en de natte omstandigheden.

De ontwerpopdracht was een gebied te creëren dat uitnodigde op ontdekking te gaan en verbinding te zoeken. Twee studenten Landschapsarchitectuur van Wageningen University, Thamar Zeinstra en Raidun Schott, hebben onder leiding van Michaël van Buuren en Martine van Moûrik (WENR) het gebied geanalyseerd en een ontwerpvoorstel gemaakt. Het resultaat is een gradiëntenrijk lijnenspel waarin hoog en laag, nat en droog de basis vormt voor een nieuwe wereld waarin het heerlijk vertoeven is. Het gebied bevat bovendien diverse elementen die laten zien hoe WUR invulling geeft aan het duurzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen. Vanuit het WICC-fonds is een subsidie beschikbaar gesteld om het project  te realiseren, zie Projectvoorstel Landschapstuin.

De aanleg start met het grondwerk. Daartoe zijn de Spijspotten verplaatst. Deze staan nu in een nieuwe opstelling ten westen van Atlas, vergelijkbaar met hoe ze bij het Bestuursgebouw aan de Costerweg lagen, waar ze vandaan komen. De gedenktegels uit de Walk of Fame krijgen deze week een plek in het nieuwe terras bij Impulse. Het meubilair dat nu op het veld staat, onder andere de bankjes met 100 YEARS WUR, krijgen een nieuwe plek in de landschapstuin.

Beplanten en zaaien staan voor eind april gepland. Aangezien het dan al redelijk laat in het jaar is voor veel kruiden uit de bloemenweidemengsels, wordt een mengsel van eenjarige akkerbloemen mee gezaaid. Dit zorgt voor bedekking van de bodem, zodat die niet gaat verstuiven. Naarmate de bloemenweides zich verder ontwikkelen zullen deze soorten langzaam maar zeker verdwijnen.