News

SAIA werkt aan Robotica en Kunstmatige Intelligentie voor de Glastuinbouw

Published on
September 10, 2021

SAIA Agrobotics, een tech spin-off van Wageningen University&Research (WUR) en gevestigd aan de Droevendaalsesteeg, ontwikkelt roboticatechnologie voor de glastuinbouw, ter ondersteuning van menselijke handelingen. “Wil deze sector kunnen groeien, dan is automatisering het middel voor schaalvergroting, en daarmee minder afhankelijk van de beschikbaarheid van arbeid. Wij willen dit proces met robotica en Kunstmatige Intelligentie (KI) faciliteren, omdat de vraag naar verse groente wereldwijd enorm stijgt”, vertelt medeoprichter en CEO van SAIA, Ruud Barth. Samen met medeoprichter Bart van Tuijl (Chief Technlogy Officer) is hij twee jaar geleden begonnen met deze startup.

Wat doet SAIA Agrobotics precies en voor wie?

Ruud Barth (achter) en Bart van Tuijl (voor)
Ruud Barth (achter) en Bart van Tuijl (voor)

De afkorting SAIA staat voor Sowing Artificial Intelligence in Agriculture. Onze startup kent een lange aanloop. Wageningen Glastuinbouw werkt al heel lang aan technologie om de sector verder te automatiseren. Bart begon 20 jaar geleden al met het ontwikkelen van een komkommer oogstrobot en heeft veel kennis over mechanisch ontwerpen voor voedselsystemen. Ik heb me acht jaar geleden bij dit onderzoek aangesloten en daarbij vooral gewerkt aan beeldherkenning, kunstmatige intelligentie (KI) en de aansturing van robots. Ondertussen was de robotica volwassen geworden. En daarmee kwam de afweging om onze kennis eindelijk echt naar de markt te brengen en een spin-off te starten. Onze inschatting was dat zowel de markt als de technologie hier rijp voor waren. We hebben bij StartLife een incubatieprogramma doorlopen en ons businessplan geschreven. Waarbij de vraag centraal stond welk product het beste aan zou sluiten bij de praktijk. Omdat wereldwijd het voornaamste knelpunt zit in het vinden van goede arbeid in de kas wilden wij hier op inspelen door, om mee te beginnen, een robot te ontwikkelen die blad plukt in het gewas van de komkommer.

"Een plant naar een robot brengen is een stapje richting autonome kas"

Andersom denken

Het eerste idee was een mobiele robot zoals we die kennen, die je als het ware blind de kas in stuurt. Maar om echt verschil te kunnen maken hebben we dat idee omgedraaid: Niet de robot naar de plant brengen, maar de plant naar de robot. Dat wordt in de sierteelt al wel gedaan, maar bij de grootste groentegewassen als tomaat, komkommer en paprika nog niet. Om de plant te kunnen verplaatsen, moet je deze kort houden, voordeel is dat dat ook veel ruimte geeft rondom de plant. Dat maakt het proces overzichtelijk, je kunt veel data verzamelen en enorm op arbeid besparen. Dit idee is een stapje richting een autonome kas en in onze ogen een veel betere business case dan mobiele robots.
Het idee van een verplaatsbare plant is echter niet te realiseren in een bestaande kas en daarmee was er een nieuwe uitdaging; een compleet nieuw teeltsysteem ontwikkelen voor meerdere gewassen. Een teeltsysteem dat robuust is en op grote schaal toepasbaar. We hebben dus een stap teruggedaan in ons denkproces. Van een mobiele robot terug naar de ontwikkeling van een nieuw teeltsysteem waarin die robot en KI optimaal in kan werken.

Het Autonome Kas Concept
Het Autonome Kas Concept

Hoeveel en wat voor soort mensen werken er bij jullie?

Bart en ik zijn met z’n tweeën begonnen en we hebben ondertussen drie andere medewerkers aangetrokken; een zogenaamde crop engineer met plantkennis die zich richt op de optimalisering van het teeltsysteem, een KI-engineer gespecialiseerd in beeldbewerking en robotica en een mechatronics engineer. Als we voldoende financiering voor ons product kunnen krijgen, hopen we binnen een paar jaar flink te groeien om een eerste kas volledig te automatiseren.

Over financiering gesproken... jullie worden onder andere gefinancierd door de provincie Gelderland?

Dat klopt, wij ontvangen subsidie van Oost NL via het ION+, een innovatiefonds voor MKB’ers in Gelderland. Oost NL is fondsmanager van ION+. Ook ontvangen wij financiering uit de Thematische Technology Transfer (TTT) fondsen van Innovation Industries en SHIFT Invest. Deze TTT-fondsen investeren in veelbelovende startups vanuit universitaire spin-offs. Die fondsen zijn beschikbaar gesteld door een partnerschap met de vier Nederlandse technische universiteiten, TNO en Rijksdienst Ondernemend Nederland. Wij zijn in dit stadium afhankelijk van durfkapitaal omdat het risico op mislukken nog erg hoog is. Daar moeten we reëel in zijn. Een vuistregel is dat 1 op de 10 startups doorgroeit naar een levensvatbaar bedrijf. Het kan mislukken op financieel en op technisch gebied, zelfs al doe je alles goed. Wij werken ontzettend hard om het wél te doen slagen, maar dat kleine slagingspercentage moet je wel incalculeren.

Waarom zitten jullie op de campus en wat zijn de voordelen?

We komen hier natuurlijk vandaan en hebben veel interactie met de juiste experts. Zo houden we binding met mensen uit onze oude onderzoeksgroep en leggen nieuwe contacten. Uiteraard liften we ook mee op de naamsbekendheid van WUR. Er komen op de campus bezoekers die hun afspraak kunnen combineren met een bezoek aan ons. Ook komen we nog steeds bij StartLife over de vloer en werken we veel samen met studenten.

"Iedereen kent en steunt elkaar op de campus. Dat heb je niet in een hutje op de hei"

Heeft het voordelen om dicht bij andere startende bedrijven te zitten?

Jazeker. In het begin leer je van elkaar, dat is erg waardevol. En je bouwt een mooi netwerk op van geïnteresseerden. Iedereen kent elkaar en dat is handig. Dat heb je niet als je in een hutje op de hei gaat zitten. Je kunt en moet elkaar steunen in deze beginfase.

Maken jullie gebruik van de faciliteiten/apparaten op de campus?

Ja, wij gebruiken de kassen van Unifarm. De kasruimte bij Glastuinbouw in Bleiswijk is in dit stadium te ver weg.

Beeldherkenning door kunstmatige intelligentie voor een tomatenplant
Beeldherkenning door kunstmatige intelligentie voor een tomatenplant

Zijn er nog dingen die je mist op de campus?

Nou, de huidige kassen van Unifarm zijn ondertussen 20 jaar oud. Dat zijn lage kassen (compartimenten), waar wij het klimaat niet onder controle kunnen krijgen. Dus wij willen graag onze vindingen uitproberen in een moderne hoge kas. Dus het zou mooi zijn als er een soort startup faciliteit voor glastuinbouw op de campus zou komen, voorzien van goeie state-of-art hightech compartimenten. Of wij zouden ergens op het campusterrein een eigen kas neer kunnen zetten, mits we daar financiering voor kunnen krijgen natuurlijk.   

Hoe zien jullie de toekomst op de campus?

Dat ligt er helemaal aan tot wat voor bedrijf wij ons gaan ontwikkelen. Blijven we een R&D-bedrijf, dan blijven we op de campus, dicht bij de kennis. Worden we een productiebedrijf dan zullen we hoogstwaarschijnlijk richting het glastuinbouwgebied in het westen vertrekken. Persoonlijk denk ik dat wij op de een of andere manier altijd wel aanwezig zullen blijven op de campus, het is hier heel erg mooi en inspirerend.

- Unfortunately, your cookie settings do not allow videos to be displayed. - check your settings