News

Maaien bloemenweides en snoeien hagen

Published on
July 5, 2021

Al eerder kondigden we aan dat op 26 juni de bloemenweides gemaaid zouden worden en de hagen geknipt. De hagen staan er inderdaad keurig bij, waardoor het zicht op de wegen weer goed is. De bloemenweides bloeien echter nog volop, omdat alleen de slootkanten en vijverranden zijn gemaaid om te zorgen dat het water goed door de sloten stroomt en de vijvers niet te snel verlanden.

Het maaien valt maar op enkele plekken op, want de helft van de randen is nog steeds begroeid. De sloten zijn waar mogelijk om en om gemaaid, een paar meter aan de ene kant en dan weer een paar meter aan de andere kant. De niet-gemaaide stukken komen dit najaar aan de beurt. Bij de vijvers wordt een helft in het voor- en najaar gemaaid, de andere helft in het daarop volgende jaar. Hierdoor kunnen de bloemrijke randen zich verder ontwikkelen en vinden dieren altijd voldoende plek om te schuilen.    

Door het koele voorjaar heeft alles zich veel langzamer ontwikkeld. Dat is goed te zien aan de grote ratelaar die vooral in de natuurtuin bij Lumen staat. Deze bloeit nu nog volop, terwijl het pas tijd wordt om te maaien als hij zaad heeft gezet. Daarom gaan we dit jaar de bloemenweides pas eind juli maaien.