Nieuws

Resultaten onderzoek naar vermindering van ondergrondverdichting

Gepubliceerd op
30 april 2021

In de PPS Beter Bodembeheer is er tussen 2009 en 2020 binnen een van de werkpakketten onderzoek gedaan naar ondergrondverdichting. Zowel in Lelystad als Vredepeel zijn proeven gedaan met NKG (ondiep woelen) en met ploegen. In het veld keek men naar de bodemopbouw, zijn veldmetingen verricht en zijn monsters genomen. In het hydrofysisch lab is vervolgens gekeken naar de korrelgrootteverdeling, retentie en waterdoorlatendheid, dichtheid van de grond en de hoeveelheid organische stof.

In Lelystad is de proef uitgevoerd op zeeklei/zavelgrond en in Vredepeel op zandgrond. De conclusie van beide locaties is dat er weinig verschil in behandeling zit; in Lelystad blijkt ploegen iets beter te werken dan NKG. De resultaten zijn nu gebaseerd op slechts één proefveld per grondsoort en behandeling. In de toekomst moeten proeven op meerdere proefvelden worden uitgevoerd om deze conclusies te kunnen trekken.

De ondergrond onder de bouwvoor (op circa 30 cm) is in Lelystad te dicht, waardoor het dieper wortelen beperkt is. In Vredepeel doet dit probleem zich niet voor.

De waarden van de diepere ondergrond waren als volgt:

Lelystad Vredepeel
Dichtheid Laag Hoog
Indringweerstand Hoog Hoog
Luchtgehalten (zeer) Laag Laag
Poriegehalte Hoog Laag

In de diepere ondergrond zien de onderzoekers in Lelystad een opdrachtige grond (slechte structuur, maar bij kwel geen droogtestress). In de diepere ondergrond van Vredepeel zien de onderzoekers slechte structuur, vrijwel geen bewortelling mogelijk, dus droogtegevoelig.

De eerste jaren van het onderzoek leverde NKG een lagere gewasopbrengst. Na zeven jaar was deze ongeveer gelijk met ploegen en de laatste twee jaar gaf NKG weer lagere opbrengsten. De nadelen van NKG zijn een groter brandstofverbruik door extra bewerking in voorjaar (niet bij biologisch systeem) en een grotere onkruiddruk. De voordelen van NKG zijn:

  • Grotere aggregaatstabiliteit
  • Grotere bodem-biodiversiteit/-biologie in bovenlaag
  • Meer regenwormen
  • Grotere stikstofopbouw