Nieuws

Ondergrondverdichting moordend

Gepubliceerd op
18 mei 2017

Tijdens de workshop 'Bodemverdichting, een sluipmoordenaar' op de Themadag Beter bodembeheer – de diepte in! ging onderzoeker Jan van den Akker (Wageningen University & Research) dieper in op het thema ondergrondverdichting.

Dat er problemen zijn werd door alle deelnemers onderschreven. Er werd stilgestaan bij de belasting van de bodem door mechanisatie en hoe dit verminderd kan worden. Zijn rupsbanden in dit geval inderdaad beter dan banden en hoe verhoudt een lagere bodembelasting (door lichtere mechanisatie) zich met de slagvaardigheid bij zaaien, planten en oogsten van gewassen?

Een oplossing voor het verminderen van de bodembelasting is het plaatselijk berijden van de grond via een vaste rijpadensysteem.

Onderzoeker Derk van Balen (Wageningen University & Research) nam de toehoorders mee in de geschiedenis van de vaste rijpadenteelt en benoemde de voordelen voor bodem, opbrengst en broeikasgasemissies van het huidige toegepaste systeem. De huidige standaardisatie van de mechanisatie in de akkerbouw (veelvoud van 150 cm) leent zich niet goed voor het toepassen van een rijpadensysteem. Een zoektocht naar de optimale werkbreedte is nodig om optimaal gebruik te kunnen maken van de beschikbare grond en toch voldoende mobiel te kunnen zijn (wegtransport). Hierbij moet direct het oogsten vanaf vaste rijpaden meegenomen worden want dit zijn vaak de meest bodembelastende werkzaamheden.