Nieuws

Nieuws uit de bodemproef in Vredepeel

Gepubliceerd op
2 september 2022

In Vredepeel fungeert de bodemgezonheidsproef al 15 jaar als permanente satelliet om boeren dingen te laten zien én om onderzoekers nieuwe data te laten verzamelen.

Nieuwe Oogst kwam in juni langs en schreef er mede dankzij Gerard Korthals, Pella Brinkman en Viola Kurm een uitgebreid artikel over.

Hoewel nog niet alle data is verzameld, blijkt al wel dat combinaties van bodembehandelingen en bodemverbeteraars de hoeveelheid én de activiteit van het bodemleven stimuleren. Daar zitten dan ook kansen voor een weerbaarder teeltsysteem.

Lees het volledige artikel hieronder: