Project

Kleinschalige verwerkingsmethoden voor gft en swill - bijdragen aan de circulaire economie binnen bestaande regelgeving en beleid

Momenteel bestaat het restafval gemiddeld nog voor 32% uit organisch afval. De laatste jaren worden er steeds meer initiatieven ontplooid op het gebied van lokale verwerking van gft en swill tot meststof, met kringloopsluiting als doel. Overheden zien de lokale kringloopsluiting tussen voedselafval en voedselproductie als een positieve ontwikkeling, zowel in het kader van de circulaire economie als voor de sociale betrokkenheid. Aandachtspunt hierbij is wel dat de gebruikte methoden en de producten geen risico mogen vormen voor mens, natuur en milieu.