Nieuws

Groenbemesterdag 29 augustus proefbedrijf Vredepeel

Gepubliceerd op
10 augustus 2018

Groenbemesters staan steeds meer in de belangstelling. Maar ondernemers hebben veel vragen over hoe groenbemesters toe te passen. Daarnaast zijn er veel nieuwe ontwikkelingen op gebied van groenbemesters. Daarom organiseert WUR Open Teelten samen met Agrio de Groenbemesterdag op 29 augustus op proefbedrijf Vredepeel. U bent van harte welkom.

Groenbemesters worden geteeld om diverse redenen: organische stofvoorziening, stikstofbinding, mineralenvoorziening volggewas, verbetering bodemstructuur, bestrijding water- of winderosie, voederwinning of om nematodenbestrijding of een combinatie van deze. Daarnaast is de verplichting vanuit wet- en regelgeving ook een belangrijke reden. Diverse bedrijven zijn aan de slag met de ontwikkeling van (nieuwe) groenbemesters en groenbemestermengsels. Ook in onderzoeksprogramma’s binnen Wageningen UR wordt, al dan niet in samenwerking met bedrijven, gewerkt aan optimalisatie van groenbemesters. Een reden om de opgedane kennis en nieuwe producten onder de aandacht te brengen bij de praktijk. Daarom nodigen Wageningen University & Research in samenwerking met Agrio u uit voor De Groenbemesterdag op 29 augustus.

Het thema van de dag is: Groenbemesters Feiten & Fantasie. Het evenement vindt plaats op proefbedrijf Vredepeel van WUR I Open Teelten. Het programma en meer informatie is te vinden op www.groebemesterdag.nl.

Zie ook het artikel 'Groenbemesterkeuze is een kwestie van je doel goed voor ogen hebben' in Akkerwijzer nummer 7 (augustus 2018).