Nieuws

Geslaagde Biologische Velddag 2018

Gepubliceerd op
25 juni 2018

Uit alle hoeken van de biologische sector kwamen bezoekers donderdag 21 juni 2018 naar Lelystad voor een zeer geslaagde editie van de BioVelddag. Een recordaantal bezoekers en meer deelnemende bedrijven dan voorgaande jaren. De dag had het thema ‘Kwaliteit smaakt naar meer!’ en aan dit thema werd op vele manieren invulling gegeven. Het veldplein op de Prof. Broekemahoeve stond weer vol met marktkramen van bedrijven die contacten legden met bezoekers en elkaar.

Vanuit verschillende projecten uit de PPS Beter Bodembeheer werden presentaties gehouden in het veld. Vanuit de lange termijn proef BASIS werden de experimenten met niet kerende (gereduceerde) grondbewerking en ondiep ploegen evenals de groenbemestersproeven toegelicht. Onderzoekers betrokken bij het onderzoeksthema ‘Onder- en bovengrondse interacties’ presenteerden de experimenten met Gewasdiversiteit in tijd (vruchtwisseling) en ruimte (strokenteelt, mengteelten)  in het veld.

Zie voor meer informatie over de Biovelddag de uitingen in de pers: