Nieuws

Afvalwaterzuivering in New Delhi met Wageningse technologie

Gepubliceerd op
16 oktober 2019

De pilot afvalwaterzuiveringsinstallatie in New Delhi, die door Koning Willem Alexander en Koningin Màxima op 14 oktober is geopend om vervuild drainwater te zuiveren, heeft een belangrijke Wageningse inbreng. De installatie bestaat uit een keten van zuiveringstechnieken om water schoon en herbruikbaar te maken. LeAF is een van de business partners binnen het LOTUS-HR samenwerkingsprogramma.

In het multidisciplinaire samenwerkingsprogramma LOTUS-HR, gecoördineerd door TU Delft, werken Nederlandse en Indiase partners samen om met de robuuste technologieën het afvalwater lokaal te zuiveren en grondstoffen terug te winnen en lokaal in te zetten, met uitgebreide aandacht voor de gezondheidsaspecten hiervan.

De extreem vervuilde Barapullah Drain is één van de grootste open riolen van New Delhi. Elke dag stroomt het rioolwater van drie miljoen huishoudens onbehandeld de Yamuna rivier in, die een stukje verderop voor andere processen zoals irrigatie en industrie nodig is.

Technologie

TU Delft richt zich op een voorbehandeling van het afvalwater via een anaerobe vergisting. Daarna volgt de nabehandelingstechniek - het urban vital filter. Deze technologie wordt ontwikkelt door de vakgroep Milieutechnologie van Wageningen UR in samenwerking met o.a. LeAF. Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een compacte filter met een hoge efficiëntie voor verwijderen van micro-verontreinigingen (medicijnresten, pesticiden, zware metalen), pathogenen, antibiotica resistente genen, én met behoud van nutriënten. Na deze zuiveringsstap moet het water zo schoon zijn dat het kan worden benut voor de teelt van bloemen voor de lokale markten en gebruikt kan worden als irrigatiewater in de landbouw.

Samenwerking

Het LOTUS-HR is een samenwerking tussen NWO en het Department of Biotechnology (DBT) van de Indiase overheid. 

Research partners zijn: Department of Biotechnology (DBT) van de Indiase overheid, NWO, Indian Institute of Technology Delhi, NIOO, TU Delft, VU, Wageningen UR, IHE Delft, TERI en CSIR-National Environmental Engineering Research Institute.

Business partners zijn: Drain Block, Ipstar, Kilian Water, Greenyear, LeAF, Het Waterlaboratorium, WASTE, RIKILT, Nijhuis Industries, Heineken, Cityblob, Saxion, JCI.

Contactpersoon LeAF: Tiemen Nanninga