Project

Invloed fermentatie urine op medicijnresten

Anthroponix heeft een concept ontwikkeld waarbij urine wordt gefermenteerd om het vervolgens toe te kunnen passen als meststof voor planten. Door deze fermentatie blijft de stikstof in de vorm van ureum aanwezig en wordt vervluchtiging voorkomen. De vraag in dit huidige onderzoek was of de fermentatie ook een positieve invloed heeft op de afbraak van medicijnresten in urine. Hiervoor heeft LeAF laboratoriumtesten uitgevoerd.

In deze verkennende laboratoriumtesten zijn aan humane urine melkzuurbacterien en vier geselecteerde medicijnen toegevoegd. Vervolgens is voor en na de fermentatieperiode de medicijnconcentratie geanalyseerd.

Deze testen hebben een eerste inzicht gegeven in hoeverre de medicijnconcentratie kan worden verlaagd met urine fermentatie, en ook of de fermentatie wordt beïnvloed door de medicijnen.