Nieuws

Bevorderen van gezond eten en bewegen door bijstandsgerechtigden

Gepubliceerd op
13 oktober 2014

AGORA heeft een literatuurstudie gedaan naar de aanpak van de gemeente Ede ter voorbereiding op het stimuleren van gezonde leefstijl onder bijstandsgerechtigden.

De gemeente Ede treft voorbereidingen om gezonde voeding te stimuleren onder bijstandsgerechtigden. Uit een literatuurstudie van AGORA blijkt dat de aanpak van de gemeente Ede uniek en vooruitstrevend is te noemen. De aanpak anticipeert op de nieuwe verantwoordelijkheden van gemeenten in het kader van de transities in het sociale domein en verbindt het thema gezondheid aan het thema werk en inkomen. Om meer succes te boeken zou de gemeente Ede de focus op voeding kunnen verbreden naar bewegen.

In de gemeente Apeldoorn is in september het leefstijlprogramma "Beleef Mee" voor bijstandsgerechtigden gestart. AGORA zal dit programma in het najaar evalueren door middel van interviews onder deelnemers en professionals.

Klik hier voor het onderzoeksrapport.