Project

Operatie Steenbreek

Operatie Steenbreek wil de burgers enthousiasmeren voor een groene tuin. Dit draagt bij aan de leefbaarheid van stad en dorp (gezondheid, tegengaan hittestress, wateropvang, natuur in de stad).

Doel van de operatie

Het doel van de Operatie Steenbreek is om de burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht. Denk hierbij aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan klimaatverandering. Minder groen in de tuin betekent minder vogels, insecten en andere dieren.

Tijdens de hoosbuien – waar we steeds vaker mee te maken hebben - moet het regenwater snel worden afgevoerd om overlast te overkomen. Dit betekent een enorme druk op het riool. Burgers die hun tuin vergroenen dragen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt. Zeker als men bedenkt dat plusminus 40% van de stedelijke oppervlakte in bezit is van particulieren. 

De campagne richt zich op dit moment vooral op het veranderen van een mindset.

Operatie Steenbreek is een stichting die wordt gefinancierd uit een bijdrage van de deelnemende gemeenten. (stand per 1-9-2017: 41 gemeenten). Wageningen Environmental Research is lid van de werkgroep van Operatie Steenbreek en draagt bij door onderzoek en advies.

Operatie Steenbreek in het nieuws

Meer informatie